Skrides fonds apbalvo konkursu laureātus

iesūtīts: 2018.06.12 08:59
Šo mācību gadu Skrides fonds, kuru dibinājis un vada kādreizējais dzelzavietis kardiologs Dr. med. Andris Skride, ir noslēdzis ar triju konkursu laureātu apbalvošanu.

Veicinot izglītību, īpaši eksakto zinību apguvi, fonds katru semestri Dzelzavas pamatskolas skolēniem par izcilām sekmēm dabaszinību priekšmetos pasniedz glezniecības vecmeistara Arija Skrides prēmiju – naudas balvu – skolēnu mācību darba novērtējumu un motivāciju jauniem sasniegumiem. 1. semestrī prēmija tika pasniegta divām 9. klases audzēknēm, bet 2. semestrī fonda norādītos kritērijus izpildīja un prēmiju ieguva pieci 9. klases skolēni, saņemot vienādu punktu skaitu.

A. Skrides prēmija Dzelzavas pamatskolā tiek pasniegta arī zīmējumu konkursa uzvarētājiem. 1.–4. klašu grupā un 5.–9. klašu grupā.

Fonda jaunums šopavasar bija dzejas konkurss, kas tika veltīts Latvijas valsts simtgadībai un kurā varēja piedalīties ikviens Madonas, Lubānas un Cesvaines novada izglītības iestāžu 1.–12. klases audzēknis kādā no grupām: 1.–4. klases skolēni, 5.–9. klases skolēni, 10.–12. klases skolēni, Dzelzavas pamatskolas skolēni. Konkursa mērķis – rosināt skolēnus iepazīt savas dzimtas, novada un valsts vēsturi, kultūru, personības un to sasniegumus, kā arī Latvijas dabu, ievērojamas un nozīmīgas vietas tuvākā un tālākā apkārtnē, kā arī attīstīt skolēnu radošā darba iemaņas. Bērniem un jauniešiem bija jāuzraksta un jāiesūta fondam oriģināls, pašsacerēts patriotisks dzejolis (dzejoļi) un īsā aprakstā (5–7 teikumos) jāraksturo savs darbs, jāpamato žanra, stila un tēlu izvēle. Visdziļāk aizskāra tieši tie darbiņi, kuros jūtama sirsnība, patiesums, arī interesantas vārdu un tēlu spēles, kas raksturo pašu autoru. Dzejas konkursā „Manai Latvijai – 100” 1. vietu ieguva divas Cesvaines vidusskolas audzēknes, Madonas Valsts ģimnāzijas un Dzelzavas pamatskolas audzēknes; 2. vietu – Dzelzavas pamatskolas, Madonas Valsts ģimnāzijas un Cesvaines vidusskolas audzēkņi; 3. vietu – Madonas Valsts ģimnāzijas audzēkne, divas Madonas pilsētas vidusskolas audzēknes un Dzelzavas pamatskolas audzēkne. Jāpiebilst, ka vairāki konkursa darbi bija vizuāli glīti noformēti un ka 18 % dalībnieku bija zēni.

Žūrijas locekle rakstniece Dace Rukšāne saka: „Man ir ļoti liels prieks, ka jaunieši dzejo – jaunība ir īstais laiks, kad ar to sākt aizrauties, jo tieši nepastarpinātā, ilgas pieredzes neapgrūtinātā dzeja ir tā, kas pārsteidz ar savu mirdzumu. Bet vēl lielāks prieks man ir par jauno dzejnieku drosmi atrādīt savu veikumu – tas ir ļoti nozīmīgs un pašapzinīgs solis, apsveicams. Es pati ļoti ilgi slēpu sevis sarakstīto, nevienam nerādīju, un ir mazliet žēl – es noteikti būtu sākusi agrāk savu rakstnieces karjeru, ja nebūtu tik pārpasaulīgi kautrīga. Ja ir talants, vajag ar to dalīties. Un šā konkursa dalībnieku vidū ne vienam vien ir spirgts, svaigs, daudzsološs aizsākums.”

Viena no pirmajām A. Skrides prēmijas laureātēm – kādreizējā Dzelzavas pamatskolas skolniece, tagad Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes optometrijas specialitātes studente, kas prēmiju saņēma abos 2012./2013. mācību gada semestros, mācoties 9. klasē, pateicas skolotājiem zināšanām un Dr. A. Skridem par motivāciju un tagadējiem skolēniem novēl: „Ir vērts pacensties, ir vērts neizniekot laiku, sēžot pie datora un telefona. Pamatskolā apgūtais atskatoties šķiet nieks, salīdzinot ar to, kas jāmācās tagad, taču tas veido pamatu, kurā balstās vidusskolas un augstskolas sniegtās zināšanas. Ieguldītais atmaksājas.”

Skrides fonda mērķis ir sekmēt Madonas reģiona, īpaši Dzelzavas pamatskolas, bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm, kā arī radošo spēju izpausmi. Papildus tam fonds, izmantojot fonda un ziedotāju līdzekļus, organizē un atbalsta kultūras pasākumus, popularizē glezniecības vecmeistara A. Skrides vārdu un, katru gadu skolām dāvinot iknedēļas žurnāla „Ir” gada abonementu, veicina jauniešu informētību par notikumiem Latvijā un pasaulē.Informāciju iesūtīja: Sanita Dāboliņa
‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »