Bēbīšu skoliņa "Asniņš" aicina uz satikšanos

iesūtīts: 2018.03.07 18:24
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Kastanītis” , Blaumaņa 19 biedrība ,,Kastanītis – bērniem” bebīšu skoliņa ,,Asniņš” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros piedāvā 6 lekciju ciklus topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem.

To uzdevumi ir:

  1. Sniegt iespēju jaunajām māmiņām, tai skaitā sociālā riska grupām integrēties sabiedrībā, rast risinājumus aktuālām problēmām un daļēji novērst to cēloņus.
  2. Sniegt psiholoģisku atbalstu un speciālistu palīdzību ( mikrologopēda, pediatra, ģimenes psihoterapeita, fizioterapeita, mūzikas terapeita, smilšu terapeita, fitoterapeita, fitnesa trenera,  kinētiskā handlinga speciālista, ginekologa, dūlas u.c. speciālistu lekcijas).
  3. Dot iespēju jaunajiem vecākiem tikties un dalīties pieredzē un attīstīt viņu prasmes bērnu kopšanā un attīstības veicināšanā.
  4. Dot iespēju bērniem jau no mazotnes būt kopā ar vienaudžiem.
Pirmā cikla piektajā nodarbībā 14.03.2018. pie mums viesosies dūla Ilze Kuduliņa no Zemgales. Viena no sarežģītākajām mācībām, kas jāapgūst mazulim, ir tualetes zinātne. Tas prasa daudz pacietības un pūļu gan no māmiņas, gan bērniņa puses. Tomēr, kā jau katrā zinātnē, arī šajā ir dažādi knifi, kuru pārzināšana atvieglo ceļu jauno iemaņu apgūšanā. Tā kā arvien vairāk speciālistu uzskata, ka nav pareizā vecuma, bet ir pareizais laiks, kad bērniņam mācīties lietot podiņu, tad ir vērts ieklausīties zinošas podiņmācības speciālistes ieteikumos, kā “noķert” pareizo laiku, kad mazulis ir gatavs atvadīties no autiņbiksītēm, un kā efektīvāk palīdzēt bērnam apgūt sarežģīto tualetes zinātni. Tāpat māmiņām, kurām ir pavisam mazi bērniņi, un grūtniecēm interesanti būs uzzināt par zīdaiņa dabiskās higiēnas metodi jeb to, kā bērns patiesībā jau no mazām dienām dabiski signalizē par savu vajadzību nokārtoties un kā uz šiem signāliem reaģēt, lai bērns saglabātu saikni ar savu ķermeni un podiņmācība noritētu it kā pati no sevis jau no pirmajām dzīves dienām.


Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” tiek īstenots “darbības programmas “izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. Specifiskā atbalsta mērķa “uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. Pasākuma “kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. Pasākuma “pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekts tiks īstenots no 2017. – 2019.gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Par tā aktivitātēm var uzzināt novada mājas lapā; Madonas pilsētas PII ,,Kastanītis” mājas lapā - www.madona.lv/kastanitis sadaļā bebīšu skoliņa  ,,Asniņš”; sociālā tīkla facebook sadaļā bebīšu skoliņa ,,Asniņš” un www.draugiem.lv sadaļā foršākā pilsēta Madona. Katru afišu rotā veselīgi sirsnīgs ābols. Tā ir projekta atpazīšanas zīme, kas simbolizē svaigumu, vitalitāti un veselību. Novada topošās māmiņas un jaunie vecāki kopā ar mazulīti tiek aicināti aktīvi iesaistīties projekta ietvaros rīkotajās nodarbībās.

Dalība nodarbībās bez maksas.

Kontakttelefona Nr.: 64821204; 26456234

 

Informāciju sagatavoja: Ārija Logina

Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »