Vingrošanas nodarbības Madonā

iesūtīts: 2017.12.27 14:45
Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros madoniešiem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties veselību veicinošas vingrošanas nodarbībās.

Ķermeņa regulāra pareiza izkustināšana un "izlocīšana" ir pamatnosacījums ilgākai un kvalitatīvākai dzīvei - bez sāpēm krustos, mugurā, locītavās un citur. Ja ar fiziskām aktivitātēm esi uz "jūs", ideāli sākt ar vingrošanu. Trenere Vēsma Vārsberga aicina arī madoniešus iepazīt veselīgas vingrošanas pamatus desmit bezmaksas nodarbībās.


Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” tiek īstenots “darbības programmas “izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. Specifiskā atbalsta mērķa “uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. Pasākuma “kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. Pasākuma “pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekts tiks īstenots no 2017. – 2019.gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.Informāciju sagatavoja: Indra Veipa, projekta sabiedrisko attiecību koordinatore
‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »