Arhīva ieraksti

Parādīti ieraksti laikā no 2018.04.01 līdz 2018.04.30

Semināri par Vidzemes NVO projektu konkursiem

Valmieras novada fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludinājis 2018. gada projektu konkursus Vidzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām trīs jomās: iniciatīvas Latvijas simtgadei, starpkultūru dialoga veicināšanai un mazākumtautību aktivitātēm. Katrā jomā pieejami 8000 eiro. 4. aprīlī Alūksnē, Gulbenē un Madonā notiks informatīvie semināri par šiem konkursiem.
iesūtīts: 03.04.2018lasīt tālāk »

Pasniegti Pateicības raksti 1991. gada barikāžu dalībniekiem

Lai godinātu un izteiktu pateicību tām personām, kuras 1991.gada barikāžu laikā parādīja drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, deva ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī morāli un materiāli atbalstīja barikāžu dalībniekus, Barikāžu piemiņas zīmes valde ik gadu pasniedz Pateicības rakstus.
iesūtīts: 04.04.2018lasīt tālāk »

Jauniešus uz tikšanos aicina akrobātikas šova grupa “Street Warriors”

Lai par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" iespējām uzzinātu pēc iespējas plašāks jauniešu loks, kā arī, lai gūtu iedvesmu no veiksmīgiem pieredzes stāstiem, Eiropas Komisija ir izstrādājusi starptautisku iniciatīvu “Network or Role Models”, kuras mērķis ir iedvesmot jaunieti līdzdarboties, mazināt atstumtību, radikalizāciju, kā arī veicināt sociālu iekļaušanu, aktīvu pilsoniskumu un piederību Eiropas vērtībām, radot vietu nopietnām un nenopietnām sarunām ar iedvesmas personām (Role Models)
iesūtīts: 07.04.2018lasīt tālāk »

LAD informē: no 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai

No šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs, bet atbalsta apjomam tiks piemērots 1 % samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pieteikties platību maksājumiem varēs elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
iesūtīts: 10.04.2018lasīt tālāk »

Bēbīšu skoliņa "Asniņš" aicina uz satikšanos

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Kastanītis” , Blaumaņa 19 biedrība ,,Kastanītis – bērniem” bebīšu skoliņa ,,Asniņš” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros piedāvā 6 lekciju ciklus topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem.
iesūtīts: 10.04.2018lasīt tālāk »

Orientēšanās diena Liezēres pagasta Ozolos

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros orientēšanās sporta cienītāji un tie, kas tikai nolēmuši iepazīties ar tautā iemīļoto sporta veidu, aicināti iesaistīties piedāvātajās aktivitātēs.
iesūtīts: 10.04.2018lasīt tālāk »

Vingrošana Barkavā veselības projekta ietvaros

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros Barkavas pamatskolas sporta zālē tiks uzsāktas veselību veicinošas vingrošanas nodarbības speciālista vadībā.
iesūtīts: 10.04.2018lasīt tālāk »

Vingrošana Mētrienā veselības projekta ietvaros

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros vispārējo veselību veicinošās vingrošanas nodarbības aicināti apmeklēt Mētrienas pagasta iedzīvotāji.
iesūtīts: 10.04.2018lasīt tālāk »

Orientēšanās diena Kalsnavas pagastā

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros, šī demokrātiskā sporta veida entuziasti un iesācēji aicināti piedalīties sacensībās Kalsnavas pagastā - Kāršu kalna mežā.
iesūtīts: 10.04.2018lasīt tālāk »

Pieejami lielie atkritumu maisi

Kā ik katru pavasari, arī šogad madoniešiem tiek piedāvāta iespēja saņemt lielos maisus, kur savākt tā saucamos "zaļos atkritumus". Šie maisi IR PIEEJAMI.
iesūtīts: 11.04.2018lasīt tālāk »

Praktisko semināru cikls "PIEREDZEI VIENMĒR BŪS VĒRTĪBA"

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) rīko praktisko semināru ciklu "PIEREDZEI VIENMĒR BŪS VĒRTĪBA", uz kuru aicināti uzņēmumu, iestāžu, valsts un pašvaldības kapitālsabiedrību personāla vadības speciālisti.
iesūtīts: 13.04.2018lasīt tālāk »

Līdz 16. aprīlim turpinās otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem

Ikviens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem vēl līdz 16. aprīlim var pieteikties mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, paaugstinot savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju. Šajā pieteikšanās kārtā pieejamas mācības 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs 38 Latvijas pilsētās un novados.
iesūtīts: 13.04.2018lasīt tālāk »

Veselības diena Ošupē veselības projekta ietvaros

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros aprīlī sāksies jaunu aktivitāšu cikls - veselības dienas pagastos. Pirmie uz veselīgām sarunām ar speciālistiem un kopīgu darbošanos tiek aicināti Ošupes pagasta iedzīvotāji un citi interesenti.
iesūtīts: 13.04.2018lasīt tālāk »

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 9. Bīstamo koku izzāģēšana Madonā.

Jaunu apstādījumu ierīkošanas vai veco koku zāģēšanas vai to likvidēšanas pamatā pilsētā ir rūpīgi pieņemts lēmums. Ikreiz veicot šīs darbības, madonieši sarosās un ne reti tiek izteikti iebildumi, saņemti aizrādījumi. Tāpēc vēlamies viest notikušā skaidrību un panākt lielāku iedzīvotāju izpratni.
iesūtīts: 13.04.2018lasīt tālāk »

Uz svētkiem brauks visi!

Veiksmīgi noslēgušās XXVI VISPĀRĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN XVI DEJU SVĒTKU deju (8. aprīlī) un koru (15.aprīlī) repertuāra pārbaudes skates Madonas apriņķa deju kolektīviem un koriem. Citējot deju skates žūrijas teikto: "Uzrādot lielisku sniegumu, uz svētkiem dosies visi deju kolektīvi!" un koru skates laikā teikto - "Ar šādiem punktiem! Un jums vēl ir šaubas?!"
iesūtīts: 17.04.2018lasīt tālāk »

Bēbīšu skoliņa "Asniņš" aicina uz satikšanos

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Kastanītis” , Blaumaņa 19 biedrība ,,Kastanītis – bērniem” bebīšu skoliņa ,,Asniņš” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros piedāvā 6 lekciju ciklus topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem.
iesūtīts: 18.04.2018lasīt tālāk »

Atbalstīts Latvijas sarkanā Krusta Madonas komitejas projekts

2017. gada 23. augustā Lielbritānijā reģistrēta labdarības organizācija ”Giving for Latvia” izsludināja pieteikšanos sociālās jomas projektiem. Projektus varēja iesniegt biedrības, nodibinājumi ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kuru mērķi un darbība ir vērsti uz sabiedriska labuma jautājumu risināšanu sociālajā jomā.
iesūtīts: 18.04.2018lasīt tālāk »

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 11. Panākta konceptuāla vienošanās par turpmāko VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” darbību.

Pagājuši jau gandrīz divi mēneši kopš š.g. 23. februārī no valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Lubāna” ēkas “Rupsalas”, Ošupes pagastā, Madonas novadā īsā laika periodā klienti tika pārvesti uz citiem sociālās aprūpes centriem, par iemeslu tam minot neatbilstošus sadzīves apstākļus.
iesūtīts: 20.04.2018lasīt tālāk »

Lauku ceļu rekonstrukcija Madonas novadā.

Sākoties būvniecības sezonai, tiek uzsākts darbs pie lauku ceļu rekonstrukcijas Madonas novadā. Darbi tiek veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gada pasākuma "7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros. Katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs pašvaldības grants ceļu bez cietā seguma būvniecībai vai pārbūvei ir noteikts MK noteikumos Nr.475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos", Madonas novadam paredzot ELFLA līdzfinansējumu 3,47. milj. EUR apmērā, kas sastāda 90% no projekta attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% jeb 347 000 EUR.
iesūtīts: 21.04.2018lasīt tālāk »
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »