Arhīva ieraksti

Parādīti ieraksti laikā no 2018.01.01 līdz 2018.01.31

"Gada balva medicīnā 2017"

Jau tradicionāli Latvijas Ārstu biedrība aicina ikvienu piedalīties balsojumā par labākajiem mediķiem. Gada balva medicīnā tiks pasniegta jau astoto reizi, un balvu pasniegšanas svinīgā ceremonija ir kļuvusi par ilgi gaidītu notikumu gan pacientu, gan mediķu dzīvē.
iesūtīts: 02.01.2018lasīt tālāk »

Aicinām izmantot iespēju!

Šā gada 24.janvārī mobilā ārstu brigāde Madonā, Parka ielā -4 piedāvā bērniem līdz astoņpadsmit gadu vecumam ārstu gastroenterologa un neirologa pakalpojumus.
iesūtīts: 03.01.2018lasīt tālāk »

Jau septīto gadu A/S „Latvijas Valsts meži” nevalstiskajām organizācijām Latvijā konkursa kārtībā sadalīs 300 000 eiro

Pamatojoties uz a/s „Latvijas valsts meži” un Partneru – nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” Nodomu protokolu un 2017.gada 27. decembrī noslēgto līgumu par a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai, jau septīto gadu Partneri izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem.
iesūtīts: 04.01.2018lasīt tālāk »

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.decembra lēmumu Nr.731 (domes sēdes protokols Nr.27, 11.p.) publiskai apspriešanai ir nodotas lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Lejas Ruļļi”, Lazdonas pagasts Madonas novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7066 001 0028 un 7066 001 0029, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, un tā Vides pārskata pirmās redakcijas.
iesūtīts: 05.01.2018lasīt tālāk »

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.decembra lēmumu Nr.732 (domes sēdes protokols Nr.27, 12.p.) publiskai apspriešanai ir nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 27, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7001 001 1693, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, pirmā redakcija.
iesūtīts: 05.01.2018lasīt tālāk »

Esiet aicināti uz interaktīvās spēles "Gailis ganos" prezentācijas svētkiem!

Biedrība "ARONAS PĪLĀDZIS" 2017.gadā ieguva finansiālu atbalstu Latvijas Kultūras ministrijas un nodibinājuma "Valmieras novada fonds" projektu konkursā "Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei 2017" ietvaros projekta "Gailis ganos" realizēšanai. Projekta mērķis bija izveidot interaktīvu spēli par Madonas novadu "Gailis ganos", veicinot starppaaudžu sadarbību un piederības sajūtu savam dzimtajam pagastam un novadam.
iesūtīts: 10.01.2018lasīt tālāk »

Par Saikavas IVN Ziņojuma aktuālo redakciju

Paziņojums par dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi” ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.
iesūtīts: 16.01.2018lasīt tālāk »

Uzsaukums par bildēm!

Lubāna mitrāja informācijas centrs aicina atsaukties iedzīvotājus, kam saglabājušies foto attēli no Lubāna ezera pirms tā iedambēšanas vai attēlus ar iedambēšanas darbiem.
iesūtīts: 17.01.2018lasīt tālāk »

Aicinājums uz koncertu!

Tradicionālo gada sākuma pasākumu, kuru organizē mūzikas metodiskās apvienības vadītāja Ija Voiniča sadarbībā ar Madonas Bērnu un jauniešu centru, solās apmeklēt arī Karlsons ar Brālīti un brīnišķīgā Bokas jaunkundze.
iesūtīts: 19.01.2018lasīt tālāk »
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »