Liezēres pagasts

Latvijas Republika
Madonas novads
Liezēres pagasta pārvalde
Reģistrācijas Nr. 90000054233
„Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts,
Madonas novads, LV-4884
Internetā: www.liezerespagasts.lv
E-pasts: liezere@madona.lv

Liezēres pagasta pārvalde

Darba laiks

Pirmdien 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Otrdien 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Trešdien 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Ceturtdien 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Piektdien 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00

Kontakti

AmatsPersona(s)TālrunisE-pasts
Pagasta pārvaldes vadītājs Viktors Abramovs 64807247 +371 29458570
Sekretāre Līga Kauliņa 64807246
Galvenā grāmatvede Gunta Tola 64807248 gunta.tola@madona.lv
Sociālā darbiniece Ilze Jansiņa +371 20240013
64807258
Bāriņtiesas locekle Baiba Āboltiņa 64807249 +371 26409544
Zemes ierīcības speciāliste/lauksaimniecības konsultante Ļena Čačka 64825133

Iestādes

Liezēres pamatskola
Adrese: Jaunatnes iela 6, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads
Tālrunis: 64807160
E-pasts: ozolskola@inbox.lv; Mājas lapa: www.liezere.lv/liezeres-pamatskola
Direktore - Aelita Skaidrā
Liezēres kultūras nams
Adrese: „Ezermeldri”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads
Tālrunis: +371 26651019
Kultūras pasākumu organizatore - Lelde Pieta
Liezēres pagasta komunālā saimniecība
Adrese:
Tālrunis: +37129336590
Vadītājs- Artūrs Vāvere
Liezēres bibliotēka
Adrese: Vidzemes iela 3-19, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads
Tālrunis: +371 26160227
vadītāja - Dace Madalāne
Mēdzūlas bibliotēka
Adrese: „Pumpuri 3” – 8, Liezēres pagasts, Madonas novads
Tālrunis: +371 26393257
vadītāja - Indra Goba
Darba laiks
P. 10:00 – 14:30
O. 10:00 – 14:30
T. 10:00 – 14:30
C. 10:00 – 14:30
P. 10:00 – 14:30
Bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs „Ozoli”,
Adrese: Jaunatnes iela 1, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads
Tālrunis: 64828426
vadītāja - Sarmīte Pabērza
Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »