SIA ''Bērzaunes komunālais uzņēmums''

Adrese: Aronas 2-23, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads
Valdes loceklis: Māris Belorags
Tālrunis, fakss: 29489983, 64825124
E-pasts: berzaunesku@inbox.lv


Pamatpakalpojums
: ūdensapgāde un kanalizācija

Tarifi:

ūdens EUR/m3 = 0,79 + PVN

kanalizācija: EUR/m3 = 1.57 + PVN

Apsaimniekošana

Atkritumu savākšana, izvešana –13.09 EUR/m3 bez PVN
Siltumapgāde – 35.94 EUR/MWs

Komunālos maksājumus pieņem no pirmdienas līdz piektdienai 

Aronas ielā 2-23, no plkst.9.00-17.00, pusdienu pārtraukums 12:00-13:00

Pārējie pakalpojumi:


Maksājumus var veikt arī:


AS "SWEDBANK
" - konts Nr. LV46HABA0001402041567

Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »