SIA "Madonas siltums" īsteno Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektus

iesūtīts: 2019.03.13 15:03
Starp SIA “Madonas Siltums” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 10.01.2019. ir parakstīts līgums par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Siltumtīklu izbūve Madonā” Nr. 4.3.1.0/18/A/031 īstenošanu.

Projekta mērķis: SIA „Madonas siltums” projektu īsteno, lai uzlabotu esošās Madonas pilsētas centralizētās siltuma pārvades sistēmas darbības efektivitāti, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī, kā arī paaugstinātu uzņēmuma vērtību. Projekta ietvaros, savienojot esošos Madonas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas maģistrālos cauruļvadus, ir iespējams pieslēgt 34 jaunus siltumenerģijas patērētājus Valmieras, Avotu, Liepājas un Ziedu ielā, izbūvējot 2012m jaunus siltuma tīklus.

Pašreiz noslēguma fāzē ir projekta saskaņošanas darbi, provizoriski 2019.gada aprīlī tiks izsludināts iepirkums un jūnijā uzsākti būvdarbi. Informējam, ka klientiem, kuri izteikuši vēlmi pieslēgties centralizētai siltumapgādei pēc šī projekta apstiprināšanas, ir jāgaida nākamais ES fondu projekts vai arī jāpieslēdzas siltumapgādei, izmantojot citus finansēšanas veidus.

Tāpat šogad tiks realizēti vēl trīs Eiropas Kohēzijas fonda projekti par katlu māju efektivitātes paaugstināšanu SIA “Madonas Siltums” katlu mājās Ozolos, Kusā un Barkavā. Projektu “Esošās katlu mājas Madonas novada Ozolos efektivitātes paaugstināšana”, “Esošās katlu mājas Madonas novada Kusā efektivitātes paaugstināšana” un “Esošās katlu mājas Madonas novada Barkavā efektivitātes paaugstināšana” līgumi par būvdarbu veikšanu ir noslēgti - paredzamais būvdarbu uzsākšanas laiks ir 2019.gada aprīlis.

2018.gada nogalē SIA “Madonas Siltums” ir realizējis divus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektus. Projekta “Savienojošā siltumtīklu posma būvniecība, savienojot apdzīvotas vietas “Dzelzava” un “Aizpurvi”” rezultātā ir  izbūvēta jauna siltumtrase ~ 2400m garumā. Projekta “Esošās katlu mājas Madonas novada Dzelzavā efektivitātes papaaugstināšana” rezultātā Dzelzavas katlu mājā ir uzstādīts jauns automatizēts šķeldas apkures katls ar jaudu 1,2MW. Jauno sistēmu apkalpo 1 cilvēks iepriekšējo 8 cilvēku vietā. Informāciju iesūtīja: Egija Romanovska
SIA "Madonas Siltums"
finanšu analītiķe
tālr. 26564363
egija.romanovska@inbox.lv
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »