Interešu izglītības pedagogi tiekas forumā

iesūtīts: 2019.01.31 14:52
Madonas novada interešu izglītības pedagogi 29. janvārī pulcējās uz savu jau par vērtīgu tradīciju kļuvušo forumu, kas šoreiz startēja ar nosaukumu “Labās prakses piemēri interešu izglītībā”. Pasākums izvērtās daudzveidīgs un saturiski piepildīts.

Atklājot forumu, klātesošos uzrunāja Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne, kā arī Madonas Bērnu un jauniešu centra direktore Alda Eglīte, paužot gandarījumu par interešu izglītības skolotāju vēlmi pilnveidoties, pielāgojoties mūsdienu izglītības aktuālajām prasībām.

Par mobingu, tā izpausmēm bērnu un jauniešu vidū klātesošajiem pastāstīja Madonas BJC skolotāja Dace Dzilna. Viņa uzsvēra, ka mobings nav parasts konflikts. Tās ir negatīvas darbības, kuras norisinās ilgāku laiku un ir sistemātiski vērsts pret vienu vai diviem cilvēkiem ar mērķi viņus pazemot. Tā savā būtībā ir cīņa par varu un statusu kolektīvā, kas tiek iegūts uz citu bērnu rēķina. Pazemojot vienaudzi, skolēns iegūst ievērību klasē, iespējams, rada bailes citos klasesbiedros, tā izcīnot varu, kas nav gūta pozitīvā vai demokrātiskā veidā.

Nevienam nav tiesību otru pazemot, nodarīt sāpes un likt justies nelāgi. Tādēļ lektore aicināja pedagogus būt vērīgiem, pamanīt mobinga gadījumus un adekvāti uz tiem reaģēt.

Praulienas PII “Pasaciņa” vadītāja Daiga Maderniece sniedza klātesošajiem ieskatu par iestādes dalību pilotprogrammā “Skola 2030” un gūtajiem rezultātiem. Ar video materiālu palīdzību, interesēšu izglītības skolotāji vairāk uzzināja par kompetenču pieeju mācību saturā tautas deju nodarbībās un praktiski pielietojamām metodēm. Jāpiebilst, ka pirmsskolas izglītības obligātais saturs ietver sevī vērtības un tikumus, caurviju prasmes un zināšanas, izpratnes un pamatprasmes septiņās mācību jomās, kas nepieciešamas veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolā un kas tiek apgūtas integrētā mācību procesā visas dienas garumā – darbojoties ar prieku un atbilstoši katra bērna spējām.

Valsts izglītības satura centrs, 2017./2018.mācību gadā īstenoja vides objektu mākslas darbu konkursu “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”, kurš noslēdzās ar izstādi Mazmežotnes muižā. No 410 konkursam iesūtītajiem darbu pieteikumiem izstādē bija apskatāmi 126 paši radošākie skolēnu darbi. Tostarp, arī Madonas BJC  keramikas pulciņa darbi “Spāre” un “Tā izauga liela gara”(1. pakāpe un Simpātiju balva). Pulciņa vadītājs un J. Simsona Madonas mākslas skolas skolotājs Māris Karlsons ar foruma dalībniekiem dalījās pieredzē par radošo darbu tapšanu no idejas līdz publiskai eksponēšanai. Viņš akcentēja iespējas šajā procesā izzināt dažādas, arī konkrēto darbu saistītas kompetences un prasmes. Piemēram, dabas procesu vērošana, literatūras un folkloras mantojuma apzināšana, materiālu izvēle, skiču veidošana un citas.

Neizpalika arī praktiska darbošanās. Dalībnieki kādā no četrām darba grupām varēja vairāk uzzināt par plašajām iespējām ikdienas darbā pielietot spēles. “Turpinājums sekos…”, “Ideju “pitch” “,“Tava pasaule”, Vairāk nekā vārdi”, “Pasaki sev, pasaki citiem”. Tās ir tikai dažas no spēļu metodēm, ko interesenti Madonas bērnu un jauniešu centra pedagogu vadībā iepazina un izmēģināja.

Foruma noslēguma daļā uz saistošām pārdomām rosināja personīgās produktivitātes un "high performance" treneris, vispusīgi veselīga dzīvesveida un personības izaugsmes kustības “HiPotential.lv” veidotājs Kristaps Kravalis. Nodarbības laikā ikviens dalībnieks tika aicināts apzināties savus ikdienas enerģijas menedžmenta ieradumus ar fokusu uz jaunu ieradumu veidošanu. Lektors pauda pārliecību, ka 21. gadsimta cilvēks saskaras ar informācijas, iespēju un emocionālo stimulu pārbagātību, kas izaicina uz jaunu enerģijas līmeni - ar spēku, fokusu un emocionālo inteliģenci. Neizvērtējot savus enerģijas izlikšanas un atjaunošanas ieradumus, ir risks nonākt enerģijas izsīkuma zonā, kas nereti noved līdz hroniskam nogurumam, nomāktībai, izdegšanai, dažādām slimībām utt. Tomēr, ikviens var sākt mainīt savus enerģijas menedžmenta ieradumus, uzlabojot savu fizisko, mentālo un emocionālo pašsajūtu.

Kā atzīst Interešu izglītības metodiskās apvienības vadītāja un foruma rīkotāja Vineta Blumberga, pasākumu var uzskatīt par izdevušos. Pēc piesātinātās dienas no dalībniekiem saņemtas pozitīvas atsauksmes, ierosinājumi turpmākajam darbam un idejas nākamajiem forumiem.


Informāciju sagatavoja: Indra Veipa

Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »