Madonas pilsētā tiks mainīts ielu apgaismojums

iesūtīts: 2019.01.09 10:13
Madonas novada pašvaldība 2019. gada 2. janvārī saņēma lēmumu no Latvijas Vides investīciju fonda par projekta iesnieguma “Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Madonas pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību” Ident. Nr. EKII-3/12 apstiprināšanu.

 

Projekta mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Madonas pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību, tādā veidā samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju.  Projekta ietvaros plānota 889 esošo nātrija tipa gaismekļu nomaiņa uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa  gaismekļiem.

Apgaismojumu plānots nomainīt Madonas pilsētas 59 ielās, kurās šobrīd tiek izmantoti Nātrija tipa gaismekļi ar jaudu 100W (112 gab.), 150W (428 gab.), 250W (345 gab.) un 70 W (4 gab.). Pēc projekta īstenošanas, elektroenerģijas patēriņš apgaismojumam ar viedo vadības sistēmu būs 498 592 kWh gadā, kas dos CO2 emisiju samazinājumu 54 347 kg CO2  gadā.

Informāciju sagatavoja:

Indra Kārkliņa, attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste.

Informāciju ievietoja: Dāvis Veckalniņš, sabiedrisko attiecību speciālists.

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »