2017. gada Madonas Novada Degumnieku čempionātam klasiskajā spiešana guļus, Latvijas kausa IV posms

iesūtīts: 2017.03.23 12:47

NOLIKUMS

2017.gada Madonas Novada Degumnieku čempionātamklasiskajā spiešana guļus,Latvijaskausa IV posms

1.    Vietaunlaiks

Sacensības notiks 2017. gada 1. aprīlī, Madonas novada , Ošupes pagasta Degumniekos, sporta namā,pamatskolā, Skolas 13.

9151030 dalībnieku svēršanās (pa svaru kategorijām pieaugošā kārtībā - sievietes, seniori, jaunieši, juniori, vīrieši);

1115 sacensību sākums

 

2.    Mērķisunuzdevumi

·         Spēka sporta veidu popularizācija Latvijā;

·         Madonas Novada čempionu spiešanā guļus noskaidrošana;

·         Veselīga dzīvesveida popularizēšana Madonas novadā.

·         Masveidīguma un jaunu interesentu piesaiste federācijas rīkotajām sporta aktivitātēm;

·         Federācijas rīkoto sporta aktivitāšu dažādošana un ieviešana Degumniekos.

·         Lietderīga brīvā laika pavadīšanas veicināšana.

 

3.    Sacensībuvadība

Sacensības organizē biedrība “ SCK Madona” sadarbībā ar Ošupes pagasta pārvaldi un Latvijas Pauerliftinga Federāciju.

·         Sacensību galvenais tiesnesis Ieviņa Liģere (nacionālā kategorija), t. 26847933

·         Sacensību galvenais sekretārs Uģis Meiers

·         Sacensību direktors Mārtiņš Lielups, t. 27182064

 

4.    Sacensībunoteikumi

·         Sacensībās piedalās visi oficiāli pieteikušies Latvijas Republikas sportisti.

·         Dalībniekiem ir aizliegts izmantot IPF klasiskās guļus spiešanas noteikumos apstiprināto ekipējumu;

·         Dalībnieki startē triko vai elastīgajās īsajās biksēs un vienkrāsainos T – kreklos;

·         Sacensību atklāšanas un noslēguma parādē sportisti iziet sporta formās;

·         Sacensības norisinās pēc IPF noteikumiem, līdz ar to vingrinājumu izpilde notiek atbilstoši šiem noteikumiem.;

·         Juridiskā persona (organizācija), vai fiziska persona, kura deleģējusi sportistu uz sacensībām, uzņemas pilnīgu atbildību par startējošā sportista veselības stāvokli sacensību laikā.(Saskaņā ar MK Nr. Nr. 195 no 2006.g. 14 marta prasībām).

·         Sacensībās tiks reģisrēti Latvijas rekordi.

 

5.    Vērtēšana

·         Komandu vērtējums - posmā tiek vērtēti kopā 8 labākie rezultāti no jebkura vecuma vai dzimuma grupas, jebkurā svara kategorijā.

 

·         Jaunieši un Juniori sacentīsies deviņās svara kategorijās atbilstoši IPF noteikumiem;

·         Seniori (+40; +50; +60) un vīriešu grupas sportisti sacentīsies astoņās svara kategorijās atbilstoši IPF noteikumiem;

·         Sievietes sacentīsies 7 svara kategorijās atbilstoši IPF noteikumiem;

·         Individuāli labākie tiks noteikti pēc Wilksa tabulas;

·         Komandu vērtējums tiks skaitīts pēc sekojošas tabulas (par katru nākamo vietu (pēc devītās) dalībnieks komandai dod vienu punktu):

Vieta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Punkti

12

9

8

7

6

5

4

3

2

6.    Apbalvošana

·         Čempionātā tiks apbalvoti, ar diplomiem un medaļām, trīs labākie sacensību dalībnieki pēc sacensību rezultātiem, katrā svara kategorijā sieviešu, jauniešu, junioru, vīriešu un senioru (+40; +50; +60) vecuma grupā.

·         Labākie sportisti absolūtajā vērtējumā jauniešu, junioru, vīriešu, apvienotajā senioru +40 g grupā un sieviešu grupā tiks apbalvotas ar kausiem un balvām.

·         Komandu cīņā ar kausiem tiks apbalvotas trīs labākās komandas.

 

7.    Finansēšana

·         Visus komandējuma izdevumus sedz juridiska persona (organizācija) vai pats sacensību dalībnieks. Dalības iemaksas, komandām (un individuāli startējošajiem dalībniekiem), ar laicīgi atsūtītiem pieteikumiem, ir EUR 7.00  par katru pieteikto dalībnieku.

·         Komandasundalībnieki,kasnebūslaicīgiatsūtījušasdalībniekupieteikumusEUR15.00

 

8.    Pieteikumi

·         Komandu pieteikumi (norādot svara kategoriju, kurā sportists startē, komandu) jāveic adresē piedalies.sp.lv līdz2017.gada 29. martam.

·         Izņēmuma gadījumā pieteikt dalību pa tālruni 27182064

·         Katrai komandai vai individuālajam dalībniekam ir nepieciešama ārsta atļauja startēt sacensībās. Startējot bez tās dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli.

·         Dalībnieki jaunāki par 18g. bez ārsta vai vecāku atļaujas netiks pielaisti dalībai sacensības.

 

9.    Īpašienosacījumi

·         Reģistrēties sacensībām (pie svēršanās) iespējams vienīgi uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

·         Izcīnītās un nepaņemtās medaļas un kausi netiks uzglabāti pēc sacensību beigām;

·         Piesakoties šīm sacensībām, jūs piekrītat un apņematies ievērot visus federācijas normatīvos aktus, nolikumus vai cita veida dokumentus, kas uz jums attiecas;

·         Piesakoties šīm sacensībām, jūs apzināties, ka sacensībās var ierasties Sporta Medicīnas Valsts aģentūras Antidopinga Nodaļas pārstāvji, kas var no jebkura dalībnieka ievākt nepieciešamos paraugus aizliegtu vielu analīzēm;

·         Piesakoties sacensībām, jūs piekrītat, ka esat iepazinies ar aizliegto vielu sarakstu, kas ir publicēts SMVA Antidopinga nodaļas mājas lapā: antidopings.lv, kā arī piekrītat, ka neko no šī saraksta apzināti lietojis neesat.

 
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »