Degumnieku Nakts čempionāta futbolā nolikums

iesūtīts: 2017.03.10 15:56

1.Čempionāta mērķi

1.1. Noskaidrot  spēcīgāko futzāla komandu.
1.2. Veicināt aktīvu un sportisku brīvā laika pavadīšanu.
2.Norises vieta un laiks

2.1. Čempionāts notiks no 2017.gada 17. Martā  20:00 Degumnieku pamatskolas sporta zālē ,komandu reģistrācija no 19:30, pārstāvju sapulce un izloze 19:50.

3.Vadība

Sacensības rīko  Ošupes pagasta pārvalde sadarbībā ar Uģi Meieru

4.Dalībnieki

Turnīrā drīkst piedalīties jebkurš spēlētājs neatkarīgi no dzimuma un kas ir  vecāks par 16 gadiem. Komandas pārstāvim (kapteinim) ir jābūt pilngadīgam. Komandas pārstāvis piesaka komandu organizatoriem un nes atbildību par savas komandas spēlētājiem sacensību laikā. Tikai komandas pārstāvis ir tiesīgs iesniegt pretenzijas nolikuma 8.1 punktā minētajos gadījumos.

5. Finansiālie noteikumi.

 

5.1 Komandām jāsamaksā čempionāta dalības maksa 15.00 EURO, kas jāsamaksā komandām ierodoties vai bankas pārskaitījumu līdz sacensību dienai. Ja komanda tiek pieteikta sacensību dienā, tad dalības maksa 30.00 EURO

6.Pieteikumi

Komandu pieteikumi tiek pieņemti tikai elektroniskā formā uz sekojošiem  e-pastiem ugis.m@tvnet.lv  vai aigarsmig@inbox.lv  līdz 2017. gada. 16.Martam, pulksten 17.00.

7.Sacensību sarīkošanas kārtība

Sacensības tiek rīkotas atbilstoši FIFA futzāla noteikumiem ar paskaidrojumiem vai izņēmumiem, kas minēti nolikuma 10.punktā.

8.Tiesneši

8.1. Spēles tiesā nozīmēti tiesneši. Komandu lūgumus par tiesnešu maiņu uz nozīmēto spēli nepieņem. Tiesneša lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt spēles laikā ne spēlētāji, ne komandu pilnvarotās personas. Tiesneša lēmumu var apstrīdēt pie organizatora uzreiz pēc spēles ar nolikumā pamatotiem iebildumiem.
8.2. Tiesnesim (arī organizatoram) ir tiesības neļaut spēlētājam piedalīties spēlē, ja ir pamats uzskatīt, ka spēlētājs ir pārkāpis
nolikumu vai sniedzis nepatiesas ziņas par sevi nolikumā.

 

9.Uzvarētāju noteikšana

9.1. Apakšgrupās vietas nosaka pēc lielākās izcīnīto punktu summas. Par uzvaru 3p, neizšķirtu 1p, zaudējumu 0p.
9.2. Gadījumā, ja divām vairākām komandām apakšgrupā ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir:
9.2.1. vairāk uzvaru visās spēlēs;
9.2.2. labākā vārtu attiecība visās spēlēs;
9.2.3. lielāks vārtu guvums visās spēlēs;
9.2.4. labāks FAIR PLAY (Godīgas spēles) rezultāts (dzeltenā kartiņa 1p, sarkanā 3p).
9.3. 1-4. vietu gan atlases posmos, gan finālā nosaka pēc pusfinālu, spēles par 3. vietu un finālspēles rezultātiem. Pārējās vietas
nosaka pēc Nolikuma 9.1. un 9.2. punktos minētās sistēmas.

10.Citi noteikumi

- Spēlē izmanto futzāla bumbu.
- Spēles ilgums 2×10 minūtes
- Izslēgšanas spēlēs iekļūst katras apakšgrupas 1. un 2. vietas ieguvēja.
- Ja izslēgšanas spēlēs pēc pamatlaika beigām nav noteikts uzvarētājs, seko pēc spēles 6m sitienu sērija. Soda sitienu izpildē drīkst piedalīties visi komandas spēlētāji, izņemot tos, kas ir noraidīti no laukuma, pie tam otrreiz soda
sitienu spēlētājs drīkst izpildīt tikai tad, kad to jau ir veikuši visi viņa komandas spēlētāji. Sākotnēji soda sitienus izpilda trīs spēlētāji. Ja ir neizšķirts, tad soda sitienus izpilda „līdz pirmajai kļūdai”.
- Ja komanda neierodas uz spēli vai tā nedrīkst spēlēt, vai konstatēts, ka pārkāpts nolikums, tad komandai tiek piešķirts
tehniskais zaudējums 0:3
- Par aizsargājošās komandas rupju pārkāpumu savā soda laukumā tiek piespriests sešu metru soda sitiens („pendele”).
- Par spēles laikā nopelnītu sesto un katru nākamo pārkāpumu, uz pārkāpumus izdarījušās komandas vārtiem tiek nozīmēts 10 metru soda sitiens bez pretinieku spēlētāju sieniņas
- Pie brīvsitienu, soda sitienu un stūra sitienu izspēles (bumbas ievadīšanas spēlē), bumbu nekontrolējošās komandas spēlētājiem
jāatkāpjas ne mazāk kā piecus metrus no bumbas, pie autu izspēles un bumbas izspēles laukuma centrā – ne mazāk kā trīs metrus.
- Spēlētāju maiņas var veikt, neapstādinot spēli. Maiņas laikā abiem spēlētājiem jānomainās pie sava spēlētāju soliņa. Ja komandai uz laukuma ir vairāk nekā noteiktais spēlētāju skaits, liekais spēlētājs saņem dzelteno kartīti.
- Par spēles laikā nopelnītu sarkano kartiņu, spēlētājs tiek noraidīts līdz spēles beigām un nākošo spēli izlaiž. Komanda spēlē
mazākumā 2 minūtes vai līdz ielaistiem vārtiem. Ja ir noraidīti vairāki spēlētāji, tad laukumā pēc ielaistiem vārtiem nāk tikai viens spēlētājs.
- Uz spēlētāju soliņa drīkst atrasties tikai attiecīgajā spēlē spēlējošās komandas spēlētāji. Visi pārējie dalībnieki un skatītāji
drīkst atrasties tribīnē un nedrīkst atrasties laukuma malās.
- Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli sacensību laikā.


11. Disciplinārsodi

Par rupjiem disciplīnas pārkāpumiem (lamāšanās uz tiesnesi, draudu izteikšana, tīša sišana citiem spēlētājiem, tiesnesim vai līdzjutējiem, alkohola lietošana spēles laikā u.tml.) spēlētājam var tikt piemērots disciplinārsods.

11.1 Disciplinārsodu veidi:
11.1.1. naudas sods;
11.1.2. diskvalifikācija uz atsevišķām spēlēm;
11.1.3. diskvalifikācija uz visu čempionātu;
11.2. Neizciešot disciplinārsodu, komanda netiek pielaista pie nākošajām spēlēm un komandai tiek piešķirti tehniskie zaudējumi.

12. Apbalvojumi
12.2. Pirmās trīs  vietas saņem individuālās  medaļas.
12.3. Organizatoram ir tiesības pasniegt arī citus apbalvojumus.

Spēļu norises vietās komandu pārstāvjiem kategoriski aizliegts ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citus apreibinošos
līdzekļus. Šī noteikuma pārkāpšana var būt par iemeslu naudas sodu piemērošanai komandai, kā arī citām LR likumdošanā paredzētajām sankcijām.

  Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs:  Aigars Šķēls   m.t. 29426366                                                                                                                                                            

  Galvenais tiesnesis: Uģis Meiers    m.t. 29283578                                                                                                                                                            

   
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »