Madonas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Madonas Bērnu un jauniešu centra direktora amatu

iesūtīts: 2018.06.07 09:33
Saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” Madonas novada pašvaldības dome 26.04.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr.172 “Par Madonas Bērnu un jauniešu centra direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 31.p.).

Ar konkursa nolikumu varat iepazīties šeit.

Prasības pretendentiem/ -ēm:

·         izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

·         valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas  profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

·         zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;

·         zināšanas un prasmes darbā ar jaunatni;

·         vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;

·         teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;

·         labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;

·         pieredze darbā ar projektiem;

·         labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Iesniedzamie dokumenti:

·         pieteikums (veidlapa – nolikuma 1.pielikums);

·         īss dzīves un darba gaitu apraksts Europass CV formā;

·         izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

·         pretendenta sagatavots apraksts – vīzija par Madonas Bērnu un jauniešu centra darbības un attīstības virzieniem (maksimālais rakstu zīmju skaits 4000);

·         citi dokumenti, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un spējas, kas ir būtiskas centra direktora amatā.

 

Dokumentus pieteikumam uz Madonas Bērnu un jauniešu centra direktora amatu pretendenti var iesniegt līdz 2018.gada 29.jūnijam plkst.16.00:

·         personīgi Madonas novada pašvaldībā, 101.kabinetā, Saieta laukumā 1, Madonā;

·         nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, LV-4801;

·         ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu: dome@madona.lv.

 Tālrunis uzziņām: 64860562

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »