Satiksmes organizācijas izmaiņas Madonas pilsētā

iesūtīts: 2019.04.15 08:11
Lai uzlabotu satiksmes drošību un nodrošinātu ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai atbilstošus apstākļus, šobrīd tiek veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā Madonas pilsētā:

 

1.       Rūpniecības ielā pirms krustojuma ar Gaujas ielu ir uzstādīts transportlīdzekļu momentānā ātruma attēlošanas displejs, kurš informē transportlīdzekļu vadītājus, ar kādu ātrumu brauc transportlīdzeklis, un vai tiek pārkāpts atļautais braukšanas ātrums šajā vietā.

2.       Skolas ielā posmā no Raiņa ielas līdz Upes ielai tiks ierobežots transportlīdzekļu maksimālais atļautais braukšanas ātrums līdz 30km/h.

3.       Rūpniecības un Augu ielas krustojumā uz Augu ielas tiks uzstādīta ceļa zīme “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” (“STOP”).

4.       Kalna un Gaujas ielas krustojumā uz Gaujas ielas tiks uzstādītas ceļa zīmes “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” (“STOP”).

5.       Ausekļa ielā posmā no Kalna ielas līdz stāvvietām pie Veidenbauma ielas krustojuma kreisajā ielas pusē transportlīdzekļiem tiks aizliegts apstāties un stāvēt.

6.       Daugavas ielā posmā no Kalna ielas līdz Rūpniecības ielai labajā ielas pusē tiks aizliegts apstāties un stāvēt.

7.       Kalēju ielā no Veidenbauma ielas līdz stāvvietām pie Senatnes ielas krustojuma kreisajā ielas pusē transportlīdzekļiem tiks aizliegts apstāties un stāvēt.

8.       Papildus esošajam aizliegumam apstāties un stāvēt Dārza ielas labajā pusē posmā no Bērzu ielas līdz Avotu ielai, tiks aizliegts apstāties un stāvēt arī kreisajā ielas pusē posmā no Bērzu ielas līdz stāvvietām pie Avotu ielas krustojuma.

9.       Stāvvietās Veidenbauma ielā posmā no Valmieras ielas līdz Ausekļa ielai darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.17.00 tiks noteikts maksimālais stāvēšanas laiks divas stundas. Vadītājam, kurš novietojis transportlīdzekli šajā stāvvietā, transportlīdzekļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto informācija par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā.

Lūgums pievērst pastiprinātu uzmanību ceļa zīmēm minētajās Madonas pilsētas vietās.

Informāciju sagatavoja Edgars Gailums, ceļu inženieris, projektu vadītājs

Informāciju ievietoja Dāvis Veckalniņš, sabiedrisko attiecību speciālists 

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »