Bērnu rotaļu laukuma pilnveidošana Praulienas pagastā.

iesūtīts: 2018.12.13 14:30
Praulienas pagasta biedrība “Ritentiņš” jau otro gadu piedalījās projektu konkursā, ko izsludināja SIA “Olympic Casino Latvia”. Projekta realizēšanai no SIA “Olympic Casino Latvia” saņemts finansējums 1694,00 eiro apmērā.

 

Projekta  mērķis ir iepriekšējais - veicināt Praulienas pagasta bērnu veselīga dzīvesveida attīstību un radīt iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu rotaļu laukumu.  Rotaļu laukuma pilnveide palīdzēs  risināt  bērnu un ģimeņu ar bērniem, brīvā laika pavadīšanas problēmu, veicinot un dažādojot brīvā laika pavadīšanu ārpus mājas. Kā arī, nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, tiks sekmēta fiziskā, garīgā, sociālā attīstība, panākts draudzīgs kontakts ar vienaudžiem un veicināts veselīgs dzīvesveids.  Šogad, ar projekta palīdzību, papildinot izveidoto rotaļu laukumu , iegādājoties un uzstādot  divus āras trenažierus/ kāju presei un gaisa staigātāju/  bērniem no 6. –12.gadiem tiks dažādots fiziskās aktivitātes cita vecuma bērniem.

Projekts ir noslēdzies un tā ilgtspēja slēpjas visa pagasta turpmākajā attīstībā.  Tiešā veidā izbūvētā rotaļu laukuma ilgtspēju nodrošina  tuvāko māju iedzīvotāji  –  to appļaujot un papildinot ar citām konstrukcijām aktivitāšu dažādošanai.  

Projekta atbalstītāji ir Praulienas pagasta pārvalde, un daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji.

Informāciju iesūtija Biedrības “Ritentiņš” valdes priekšsēdētāja Sarmīte Lazdiņas.

Informāciju ievietoja Dāvis Veckalniņš

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »