Veltas kundze nosvinējusi savu 100. dzimšanas dienu

iesūtīts: 2018.11.23 11:04
Sagaidot Latvijas simto gadadienu, 17.novembrī Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs, Madonas novada pašvaldības domes deputāte Antra Gotlaufa un sociālā darbiniece Ināra Miška devās uz Rīgu, lai sveiktu praulēnieti Veltu Aukoni 100. jubilejā.

Velta Aukone dzimusi Mētrienas pusē, bet savu mūžu aizvadījusi Praulienas pagasta Saikavā. Veltas garajā mūžā piedzīvots daudz. Ar vīru smagi strādājuši kolhozā, lauku darbos un kopa zirgus. Velta aktīvi iesaistījās pagasta pašdarbībā – dziedāja Saikavas jauktajā korī, ar kuru 1973.gadā piedalījās Vispārējos Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā.

Jau vairākus gadus Veltas kundze no "Vītolkalna" mājām Saikavā pārcēlusies pie dēla Jāņa Rīgā. Velta daudz lasa grāmatas, skatās televīziju. Savu 100. dzimšanas dienu Veltas kundze sagaidīja sava dēla Jāņa, vedeklas Gaidas un mazdēlu Arvja un Kārļa aprūpēta un apmīļota.

Jubilāre Velta Aukone, kura dzimusi tikai vienu stundu pirms Latvijas dzimšanas dienas, novēlēja Latvijai saules mūžu un cilvēkiem labu prātu!


Madonas novada pašvaldība vēl stipru veselību un možu garu!


Foto: Kārlis Kumsārs

‌‌
‌‌Informāciju sagatavoja: Ināra Miška‌
‌sociālā darbiniece Praulienas pagastā

‌‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »