Madonā, Saules ielā 5, jauna azartspēļu vieta netiks veidota!

iesūtīts: 2018.07.26 17:16
Pateicoties Madonas novada pašvaldības aktīvajai rīcībai un izrādītajai iniciatīvai, kā arī ņemot vērā novada iedzīvotāju skeptisko un noraidošo viedokli par jaunas azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanu Madonas pilsētā, uzņēmums SIA “LVBet”, pat nesagaidot aptaujas rezultātus un Madonas novada domes lēmumu – savu iesniegumu atsauca.


Atgādinājumam:

Madonas novada pašvaldībā bija pienācis SIA “LVBet” iesniegums par atļaujas izsniegšanu jaunas azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai Saules ielā 5, Madonā.

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešo daļu pašvaldības dome, lemjot par atļauju organizēt azartspēles, ikreiz izvērtē to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.

Lai pastāstītu par plānoto biznesa konceptu, uz domes sēdi 18. jūlijā bija ieradušies arī uzņēmuma pārstāvji, taču deputātu nostāja bija konsekventi kategoriska.

Madonas novada pašvaldība nolēma aicināt iedzīvotājus no šī gada 12. līdz 25.jūlijam izteikt viedokli, vai jaunas azartspēļu organizēšanas vietas atvēršana Saules ielā 5,  Madonā, radīs vai neradīs būtisku valsts un Madonas novada iedzīvotāju interešu aizskārumu.

Kopumā tika saņemtas 1251 aizpildītas aptaujas anketas. 1053 respondentu anketās jeb 84% atbildēs novada iedzīvotāji pauda viedokli, ka jaunas spēļu zāles atvēršana radīs interešu aizskārumu. No šiem respondentiem 751 bija sievietes, 302 – vīrieši. Tikai 198 anketās jeb 16% atbildēs viedoklis bija pretējs – ka jaunas spēļu zāles atvēršana neradīs interešu aizskārumu.

Uz jautājumu “Kā šis aizskārums varētu izpausties?” kopumā aptaujas anketās saņemti sekojoši iedzīvotāju viedokļi: līdz ar jaunas spēļu zāles atvēršanu var pasliktināties sabiedriskā kārtība un iedzīvotāju drošība; Madonas pilsētā jau ir pietiekami daudz azartspēļu vietas; azartspēles izraisa atkarību, kas ir nopietna problēma, parādos nokļuvušie cieš no depresijas un citiem psihiskiem traucējumiem, kā arī alkoholisma, izposta ģimenes, pasliktina kopējo labklājību,  iedzen cilvēkus parādos, zaudējot savu īpašumus un, lai izkļūtu no parādu sloga, cilvēki spiesti aizbraukt no Latvijas.

Madonas novada pašvaldības priekšsēdētājs Agris Lungevičs domes 26. jūlija sēdes noslēgumā sacīja: “Tas ir visu kopīgs panākums. Paldies visiem aptaujas dalībniekiem par aktīvu viedokļa paušanu šajā jautājumā. Paldies deputātiem par spēcīga mugurkaula un stingras nostājas turēšanu. Mēs parādījām, ka šāds bizness Madonā nav gaidīts un cerams arī turpmāk mūsu rīcība būs līdzīga.”I‌nformāciju apkopoja: Ilze Riekstiņa
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »