Dienas nometne skolēniem pavasara brīvlaikā veselības projekta ietvaros

iesūtīts: 2018.03.02 14:08
Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros pavasara brīvlaikā tiek piedāvāta nometne 1. - 4. klašu skolēniem Madonā.

Nometnē uzsvars tiks likts uz fiziskās veselības veicināšanu, veselīga uztura paradumu attīstīšanu, informēšanu, veselīgu personisko iemaņu un paradumu attīstīšanu.

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” tiek īstenots “darbības programmas “izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. Specifiskā atbalsta mērķa “uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. Pasākuma “kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. Pasākuma “pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekts tiks īstenots no 2017. – 2019.gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.Informāciju sagatavoja: Indra Veipa, projekta sabiedrisko attiecību koordinatore
Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »