Paziņojums par dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi” ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

iesūtīts: 2017.12.04 16:34
Vides pārraudzības valsts birojs 2014. gada 15. janvārī ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā blakus esošos nekustamajos īpašumos „Divupe” (kad.Nr.70860150020), „Silva” (kad.Nr.70860150074) un „Dvīņi” (kad.Nr.70860150114), kas veido vienotu iecirkni Divupe.

Darbības ierosinātājs: SIA „ Īpašumi EG” (reģistrācijas Nr. 40103442701) „Tigranas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV – 5015, tālrunis 20236905.

2014. gada 19 .jūnijā izsniegta programma ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai.

Atbilstoši saņemtajai Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 24. novembra vēstulei Nr.3-01/1217, Ziņojumā veikti labojumi un tas papildināts ar nepieciešamo informāciju. Aktuālā Ziņojuma redakcija “Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi””, iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā  2017. gada 4. decembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Firma L4”, reģistrācijas Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, tālr. 67500180.

Ar Ziņojuma aktuālo redakciju var iepazīties izstrādātāja SIA “Firma L4” interneta vietnē: http://www.l4.lv/lv/pieteikumi-publiskajai-apspriesanai/


Informāciju iesūtīja: Sintija Kalna, Vides pārraudzības speciāliste, Vides projektu vadītāja
Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »