2017.gada 16.maijā nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu Madonas novadam

iesūtīts: 2017.05.23 19:28
Fonds aktīvi un mērķtiecīgi piedalās vietējo kopienu dzīves kvalitātes uzlabošanā, sniedzot iedzīvotājiem iespēju īstenot sabiedriskā labuma projektus. Līdz šim ar fonda atbalstu jau 130 projektu pieteikumu iesniedzēji, gan pašvaldības iestādes, gan sabiedriskās organizācijas īstenojušas 300 dažādus projektus. Fonda darbības laikā vietējās kopienas attīstībā ieguldīts vairāk kā 480 000 eiro, kļūstot par nozīmīgu vietējo kopienu sadarbības partneri.

Konkursa prioritātes:

  1. droša un veselīga dzīves vide (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes);
  2. vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes);
  3. izglītības iespēju un sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Madonas novada iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās.

Projektu pieteikumu var iesniegt:

  • biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas;
  • Madona novada pašvaldības iestādes, kas apstiprinātas pašvaldības nolikumā.
Konkursa kopējais finansējums ir 4500 EUR. Maksimālā piešķiramā summa vienam projektam ir 800 EUR, savukārt minimālā summa nav noteikta. Projektu pieteikumus jāiesniedz līdz 2017.gada 16.jūnijam.

Lai iepazīstinātu interesentus ar projektu konkursa nosacījumiem un pieteikum veidlapas  aizpildīšanu, 19.maijā, plkst.14.00 Madonas novada pašvaldības telpās (Saieta laukums 1, 3.stāva zālē) notiks informatīvs seminārs. Par dalību seminārā projekta iesniedzējs saņems papildus punktu.

Konkursa dokumentācija:

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Vērtēšanas kritēriju tabula

Metodiskie norādījumi veidlapas aizpildīšanai

Atskaites veidlapa


‌Informāciju iesūtīja:
‌Mairita Blūma
‌Nodibinājuma "CEMEX Iespēju fonds" vadītāja
‌Tālr.: +371 67033520; Fakss: +371 67033514;
‌Mob.: +371 20628802
‌Adrese: Rūpnīcas iela 10, Brocēni, LV -3851
‌E-pasts:mairita.bluma@ext.cemex.com

‌Informāciju ievietoja: I.Riekstiņa

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »