Par Madonas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »