Konkurētspējīga ilgtspēja Eiropas pusgada ziemas paketes uzmanības centrā

Komisija šodien publicējusi ziņojumus par valstīmMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN•••, kuros analizētas nozīmīgas sociālekonomiskās problēmas katrā dalībvalstī. Ziņojumos par valstīm ietvertajā analīzē atspoguļota 2019. gada decembrī iesniegtā gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijaMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN•••, kurā galvenā uzmanība pievērsta konkurētspējīgai ilgtspējai ar mērķi veidot ekonomiku, kas darbojas cilvēku un planētas labā. Ziņojumos novērtēta arī Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana un ar to saistītā sociālo rezultātu pārskata izpilde katrā dalībvalstī. Ziņojumi par valstīm pievēršas četrām dimensijām: vides ilgtspējai, ražīguma pieaugumam, taisnīgumam un makroekonomikas stabilitātei.
Ziņa publicēta 27.02.2020lasīt vairāk...

ES daudzgadu budžets: Sasniegt vairāk, investējot gudrāk

Finanšu ministrs Jānis Reirs.Turpinoties dalībvalstu sarunām par ES daudzgadu budžetu, šobrīd aktuālākais jautājums ir, cik lielu finansējumu Latvija saņems pēc 2020. gada un ar kādiem nosacījumiem. Taču jau šobrīd ir skaidrs, ka attiecībā uz ES investīcijām visos līmeņos būs nepieciešama nopietna paradigmas maiņa.
Ziņa publicēta 26.02.2020lasīt vairāk...

EIF un Noviti Finance ar 10 miljoniem eiro EaSI programmas ietvaros atbalsta Baltijas mikrouzņēmumu labāku piekļuvi finansējumam

Noviti Finance paraksta garantijas nolīgumu ar Eiropas Investīciju fondu (EIF) Eiropas Savienības EaSI programmas ietvaros. EIF garantēs Noviti Finance aizdevumu portfeli maksimāli 10 miljonu eiro apmērā, kas galvenokārt atbalstīs mikrouzņēmumus ar aizdevumiem maksimāli 25 000 eiro apmērā. Nolīgumu atbalsta Investīciju plāns Eiropai.
Ziņa publicēta 20.02.2020lasīt vairāk...

Lai veicinātu zaļu un klimatneitrālu Eiropu, Eiropas Savienība iegulda vairāk nekā 100 miljonus eiro jaunos programmas LIFE projektos

Eiropas Komisija šodien paziņoja par 101,2 miljonu eiro ieguldījumu vides un klimata pasākumu programmas LIFE jaunākajos projektos. Ar šo finansējumu tiks atbalstīti 10 liela mēroga vides un klimata projekti deviņās dalībvalstīs, tādējādi palīdzot Eiropai pāriet uz ilgtspējīgu ekonomiku un klimatneitralitāti. Šie projekti tiks īstenoti Kiprā, Igaunijā, Francijā, Grieķijā, Īrijā, Latvijā, Slovākijā, Čehijā un Spānijā.
Ziņa publicēta 20.02.2020lasīt vairāk...

Veidojam Eiropas digitālo nākotni: Komisija iepazīstina ar datu un mākslīgā intelekta stratēģijām

Šodien Eiropas Komisija iepazīstina ar idejām un rīcību, kādu tā piedāvā, lai digitalizācija nāktu par labu ikvienam un atspoguļotu Eiropas lielākās vērtības — atklātību, taisnīgumu, daudzveidīgumu, demokrātiskumu un pārliecību. Komisijas redzējumā Eiropas sabiedrība ir digitālu risinājumu uzlādēta un tāda, kas priekšplānā izvirza cilvēku, paver jaunas darījumdarbības iespējas un izstrādā uzticamas tehnoloģijas, lai tādējādi veicinātu sabiedrības atvērtību un demokrātiskumu un ekonomikas dinamiskumu un ilgtspējību. Digitalizācija ir palaidējfaktors, kas palīdzēs cīnīties pret klimata pārmaiņām un īstenot pāreju uz zaļo ekonomiku. Šodien publiskotā Eiropas Datu stratēģija un rīcībpolitiskie risinājumi, kas ļaus nodrošināt uz cilvēku vērstu mākslīgā intelekta (MI) attīstību, ir pirmie soļi šo mērķu sasniegšanā.
Ziņa publicēta 20.02.2020lasīt vairāk...
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »