Digitālā nedēļa 2020 Madonā - ATCELTS

No 23.-27. martam Madonā notiks Digitālās nedēļas 2020 aktivitātes, aicinot ikvienu reģiona iedzīvotāju apgūt jaunas digitālās iemaņas vai atsvaidzināt esošās. VISAS DIGITĀLĀS NEDĒĻAS AKTIVITĀTES MADONĀ ATCELTAS!!!
Ziņa publicēta 12.03.2020lasīt vairāk...

Nākotnes izaicinājumiem gatavi Eiropas uzņēmumi: jauna industriālā stratēģija globāli konkurētspējīgai, zaļai un digitālai Eiropai

Komisija nāk klajā ar jaunu stratēģiju, kas palīdzēs Eiropas rūpniecībai uzņemties vadību gan pārkārtošanā uz klimatneitralitāti, gan digitālajā jomā. Stratēģijas mērķis ir veicināt Eiropas konkurētspēju un stratēģisko neatkarību laikā, kad notiek lielas ģeopolitiskas pārmaiņas un pieaug globālā konkurence.
Ziņa publicēta 11.03.2020lasīt vairāk...

Ilgtspējīgas mobilitātes veicināšana: Komisija ierosina 2021. gadu pasludināt par Eiropas Dzelzceļa gadu

Komisija šodien ir ierosinājusi 2021. gadu noteikt par Eiropas Dzelzceļa gadu, lai atbalstītu Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu transporta jomā. 2021. gadā notiks virkne pasākumu, kampaņu un iniciatīvu, kas dzelzceļa transportu popularizēs kā ilgtspējīgu, novatorisku un drošu pārvadājumu veidu. Tiks izcelts, kādas priekšrocības tas dod cilvēkiem, ekonomikai un klimatam un kas vēl neļauj izveidot īstenu vienotu Eiropas dzelzceļa telpu bez robežām.
Ziņa publicēta 06.03.2020lasīt vairāk...

Dzimumu līdztiesības stratēģija — ceļā uz Savienību, kurā valda līdztiesība

Eiropas Komisija (EK) šodien nāca klajā ar stratēģiju sieviešu un vīriešu līdztiesībai Eiropā. Lai gan Eiropas Savienība (ES) ir globāla līdere dzimumu līdztiesības jomā un pēdējās desmitgadēs tajā panākusi ievērojamu progresu, tomēr dzimumu vardarbība un stereotipi joprojām pastāv: katra trešā sieviete ES ir piedzīvojusi fizisku un/vai seksuālu vardarbību. Lai gan vairāk sieviešu iegūst augstāko izglītību, tomēr viņas pelna vidēji par 16 % mazāk nekā vīrieši, un ES lielāko uzņēmumu izpilddirektoru vidū ir tikai 8 % sieviešu.
Ziņa publicēta 06.03.2020lasīt vairāk...

Apņemšanās līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti: Komisija ierosina Eiropas Klimata aktu un apspriežas par Eiropas Klimata paktu

Šodien Komisija nāk klajā ar priekšlikumu tiesību aktos iekļaut ES politisko apņemšanos līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrālai, lai aizsargātu planētu un cilvēkus. Eiropas Klimata akts nosprauž 2050. gadu par mērķgadu un iezīmē virzienu visām ES rīcībpolitikām, sniedzot paredzamību publiskām iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Turklāt Komisija sāk sabiedrisku apspriešanu par gaidāmo Eiropas Klimata paktu. Ar apspriešanas starpniecību šā instrumenta kopizstrādē būs iesaistīta sabiedrība.
Ziņa publicēta 04.03.2020lasīt vairāk...
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »