Par bibliotēku

Madonas novada bibliotēka ir Madonas novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, lielākā publiskā bibliotēka Madonas novadā - koordinējošais, konsultatīvais centrs 33 Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu pašvaldību bibliotēku tīklā.Video autors Kristiāns Safronovs, Madonas Valsts ģimnāzijas 8.b klase (2017)


Bibliotēkas misija, mērķis, uzdevumi

Bibliotēkas misija:

Iekļauties tālākajā sabiedrības informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu.

Madonas novada bibliotēkas mērķis:

Klientorientēta demokrātiska bibliotēka, kas nodrošina brīvu plašas informācijas pieejamību, sekmē mūžizglītības iespējas, sekmē kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu.

Madonas novada bibliotēkas uzdevumi:

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »