Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ,,Saulīte”

KATRAS GRUPAS VECĀKU STŪRĪŠOS –  STENDOS varat iepazīties ar

–    dienas režīmu attiecīgajam bērnu vecumam

–    nedēļas ēdienkarti

–    mācību plānu nedēļai


PII ,,SAULĪTE” DARBOJAS DIENNAKTS GRUPAS  

Nepieciešamības gadījumā var izmantot diennakts grupas pakalpojumus, kur par Jūsu mazuļiem rūpēsies brīnišķīgas diennakts grupas auklītes.   Par uzņemšanu diennakts grupā interesēties pie iestādes vadītājas.

PAR  MEDIKAMENTU LIETOŠANU  PIRMSSKOLAS IESTĀDĒ

Jebkuriem medikamentiem, kurus vecāki atnes uz pirmsskolas iestādi un lūdz izsniegt viņu bērniem, jāatbilst šādām prasībām:-    jāatrodas orģināliepakojumā,-    uz tiem jābūt atzīmētam bērna vārdam,-    klāt jābūt pieliktai attiecīgā medikamenta lietošanas pamācībai-    jābūt norādītam datumam (ja zāles parakstījis ārsts),-    ja kāda medikamenta lietošanu parakstījis ārsts, jābūt atzīmētam ārsta vārdam, kurš to parakstījis.Medikamentus bērnam izsniegs saskaņā ar lietošanas pamācību vai ārsta norādījumiem, un to izsniegšanai nepieciešama rakstiska vecāku atļauja.

KATRAS GRUPAS VECĀKU STŪRĪŠOS –  STENDOS varat iepazīties ar-    dienas režīmu attiecīgajam bērnu vecumam-    nedēļas ēdienkarti-    mācību plānu nedēļai
PII ,,SAULĪTE” DARBOJAS DIENNAKTS GRUPAS   Nepieciešamības gadījumā var izmantot diennakts grupas pakalpojumus, kur par Jūsu mazuļiem rūpēsies brīnišķīgas diennakts grupas auklītes.   Par uzņemšanu diennakts grupā interesēties pie iestādes vadītājas.
PAR  MEDIKAMENTU LIETOŠANU  PIRMSSKOLAS IESTĀDĒJebkuriem medikamentiem, kurus vecāki atnes uz pirmsskolas iestādi un lūdz izsniegt viņu bērniem, jāatbilst šādām prasībām:-    jāatrodas orģināliepakojumā,-    uz tiem jābūt atzīmētam bērna vārdam,-    klāt jābūt pieliktai attiecīgā medikamenta lietošanas pamācībai-    jābūt norādītam datumam (ja zāles parakstījis ārsts),-    ja kāda medikamenta lietošanu parakstījis ārsts, jābūt atzīmētam ārsta vārdam, kurš to parakstījis.Medikamentus bērnam izsniegs saskaņā ar lietošanas pamācību vai ārsta norādījumiem, un to izsniegšanai nepieciešama rakstiska vecāku atļauja.

,,SAULĪTES" himna

Saulīte mani no rīta modina,
Celies, draudziņ, darbi jau gaida.
Dārziņā draugi un audzītes smaida
Visi mani priecīgi gaida.

    Piedz.        Saulīte silda,
              Saulīte smaida,
              Saulīte visus Jūs mīļi gaida!

Dārziņā darbi mums visādi darāmi -
Zīmēt līmēt, lasīt un rakstīt,
Dziesmas un dejas mums labi padodas
Arī nedarbi reizēm gadās.

Dzīvojam kopā mēs visi draudzīgi,
Tā kā saules stariņi nebēdņi.
Bērnība mūsu jautri šeit paiet
Draudzīgā saimē - saulītes zīmē.

Mūzika - S. Sproģis
Vārdi - I. Janovska