Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte”

Raiņa iela 17, Madona LV-4801

Tālrunis – 64860701, 64860703

e-pasts – madonassaulite@madona.edu.lv

Iestādes vadītāja

Daiga Elga Ābola  tālrunis – 26522313

e-pasts – daiga.elga.abola@madona.edu.lv

Vadītāja vietnieks izglītības jomā

Iveta Janovska  tālrunis – 29442131

e-pasts – iveta.janovska@madona.edu.lv