EP prasa nevilcināt ES daudzgadu budžetu, lai nekaitētu iedzīvotājiem un uzņēmumiem

Ziņa publicēta 11.10.2019
Ceturtdien EP deputāti norādīja uz nepārprotamo risku, ka likumdevēji nepaspēs laikus vienoties par ES nākamo daudzgadu budžeta plānu 2021.-2027. gadam.

Rezolūcijā, ko pieņēma ar 426 balsīm par, 163 pret un 67 atturoties, EP deputāti:

 


  • pastiprina iepriekšējā Parlamenta prasības, aicinot palielināt ieguldījumus klimata aizsardzībā, uzsverot “steidzamo nepieciešamību vēl vairāk pastiprināt politiskos un finanšu centienus”, lai sasniegtu Parīzes nolīgumu mērķus;

  • mudina Komisiju iesniegt ārkārtas rīcības plānu, jo sarežģītās likumdošanas sarunas ar Padomi nebūs iespējams pabeigt līdz 2020. gada beigām, un tas var izraisīt ES programmu finansējuma plūsmas pārtrūkšanu 2021. gadā, kaitējot iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

ES valdību un valstu galvas joprojām nav vienojušies par kopīgu politisko nostāju attiecībā uz 2021.-2027. gada budžetu.

Papildinformācija

Eiropas Komisija 2018. gada pavasarī iesniedza likumdošanas priekšlikumus par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam. Parlaments pieņēma savu nostāju 2018. gada novembrī, tādējādi tas jau gadu ir gatavs sarunām un gaida Padomes nostāju.

DFS (daudzgadu finanšu shēma) ir ES ilgtermiņa budžets, kas parasti aptver septiņu gadu periodu. Tas nosaka visā periodā maksimāli atvēlētos līdzekļus visām galvenajām ES izdevumu kategorijām (“pozīcijām”). Pašreizējo DFS, kas aptver laikposmu no 2014. līdz 2020. gadam, pieņēma 2013. gada 2. decembrī.

Apmēram 93% no ES budžeta tiek ieguldīts praktiskos pasākumos ES dalībvalstīs un ārpus tām.

Avots: Eiropas Parlamenta tīmekļa vietne 
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »