Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=10568

Uzsākta publiskā apspriešana par būvniecības ieceri KULTŪRVIETA "ZAĻAIS PAGALMS" Lazdonas ielā 17A, Madonā

2021.06.02 17:56

Madonas novada būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par publiskās apspriešanas uzsākšanu Kultūrvietas "Zaļais pagalms", Lazdonas iela 17A, Madona, Madonas novads, būvniecības iecerei.

IEROSINĀTĀJS:  Sandris Sproģis, Celtnieku ielā 8, Madonā, Madonas novads,  tālr. 29450686

PROJEKTĒTĀJS:  Ināra Ketlere- Krūmiņa, sert. Nr. 1-00820, tālr. 29155699

BŪVNIECĪBAS IECERES INFORMATĪVIE MATERIĀLI APSKATĀMI no 2021.gada 8.jūnija līdz 2021.gada 6.jūlijam Madonas novada pārvaldes ēkā (Saieta laukums 1, Madonā, Madonas novads).

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums 2021.gada 18.jūnijā plkst.17.00 būvniecības vietā (Lazdonas ielā 17A, Madonā, Madonas novads).

ATSAUKSMJU IENIEGŠANAS TERMIŅŠ UN VIETA: līdz 2021.gada 6.jūlijam plkst. 17.00 Madonas novada pārvaldes ēkā, būvvaldē  (Saieta laukums 1, Madonā, Madonas novads).

INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS UZZIŅĀM: 29155699


Būvniecības iecere.

Būvvaldes lēmums.

Aptaujas lapa.

Madonas novada pašvaldības būvvalde