Pārgājiens ar purva kurpēm pa Palšu purvu

* Dabas liegums Natura 2000 teritorija (platība 621 ha) izveidots 1996.gadā. Daļa purva nosusināta, notiek frēzkūdras ieguve. Purva botāniskais sastāvs nav līdzīgs citiem Latvijas Austrumu daļas purviem.

* Purvā aug īpaši aizsargājamais augs – rūsganā melncere, kas parasti atrodama Piejūras zemienē. Bioloģiskās daudzveidības ziņā liela vērtība ir vaļējā ūdens ieplakām purvā, kas ir nozīmīgas bezmugurkaulniekiem un putniem.

* Ekskursijas piedāvā : www.purvabrideji.lv un Ērgļu stacija. Maršruta grūtības pakāpe: viegla; maršruta ilgums: ~3 stundas; piemērotākais laiks: ziema, rudens.

Uzmanību ! Pārgājienā var doties tikai dabas gidu pavadībā, iepriekš veicot saskaņošanu.
Kontakti:
GPS:Lat, lon: 56.978128, 25.697536
Tālrunis:+371 29482824 (Māris Olte LV,RU,EN) +371 20120101 (Kristaps Kiziks, LV,RU,EN)
Internetā:https://purvubrideji.lv/?s=pal%C5%A1u+purvs&lang=lv