Strūves ģeodēziskais loks 2019

Ceļvedis tūrisma maršrutam pa Strūves ģeodēziskā loka posmu "Sestu kalns - Gaissa kalns - Nessaule kalns".

 
Kontakti:

Komentāri

Jūsu atstātais komentārs sniegs vērtējumu, atsauksmi un ierosinājumu.
Ja Jums radies kāds jautājams – izmantojiet sadaļā “kontakti” norādīto tālr.nr. vai e-pastu un sazinieties tūrisma pakalpojuma sniedzēju!
Labi