Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ,,Saulīte"


Dienas režīms
Darba virzieni
"Saulītes" himna
Pedagoģiskā darba plāns
Vadītājas pieņemšanas laiki

KATRAS GRUPAS VECĀKU STŪRĪŠOS -  STENDOS varat iepazīties ar
-    dienas režīmu attiecīgajam bērnu vecumam
-    nedēļas ēdienkarti
-    mācību plānu nedēļai

PII ,,SAULĪTE" DARBOJAS DIENNAKTS GRUPAS
   Nepieciešamības gadījumā var izmantot diennakts grupas pakalpojumus, kur par Jūsu mazuļiem rūpēsies brīnišķīgas diennakts grupas auklītes.
   Par uzņemšanu diennakts grupā interesēties pie iestādes vadītājas.

PAR  MEDIKAMENTU LIETOŠANU  PIRMSSKOLAS IESTĀDĒ
Jebkuriem medikamentiem, kurus vecāki atnes uz pirmsskolas iestādi un lūdz izsniegt viņu bērniem, jāatbilst šādām prasībām:
-    jāatrodas orģināliepakojumā,
-    uz tiem jābūt atzīmētam bērna vārdam,
-    klāt jābūt pieliktai attiecīgā medikamenta lietošanas pamācībai
-    jābūt norādītam datumam (ja zāles parakstījis ārsts),
-    ja kāda medikamenta lietošanu parakstījis ārsts, jābūt atzīmētam ārsta vārdam, kurš to parakstījis.
Medikamentus bērnam izsniegs saskaņā ar lietošanas pamācību vai ārsta norādījumiem, un to izsniegšanai nepieciešama rakstiska vecāku atļauja.Madonas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte"