Madonas pilsētas pirmsskolas
  izglītības iestāde ,,Saulīte"

Raiņa iela 17, Madona LV - 4801

Tālrunis - 64860701, 64860703
e-pasts - saulīte@madona.lv

Iestādes vadītāja
Daiga Elga Ābola  tālrunis - 26522313

Vadītāja vietnieks izglītības jomā
Iveta Janovska  tālrunis - 29442131
         e-pasts - ivetaj@madona.lv

Madonas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte"