Saulīte
                                                                      Mūzika - S. Sproģis
                                                                      Vārdi - I. Janovska

,,SAULĪTES"  himna

Saulīte mani no rīta modina,
Celies, draudziņ, darbi jau gaida.
Dārziņā draugi un audzītes smaida
Visi mani priecīgi gaida.

       Piedz.                Saulīte silda,
                            Saulīte smaida,
                            Saulīte visus Jūs mīļi gaida!

Dārziņā darbi mums visādi darāmi -
Zīmēt līmēt, lasīt un rakstīt,
Dziesmas un dejas mums labi padodas
Arī nedarbi reizēm gadās.

Dzīvojam kopā mēs visi draudzīgi,
Tā kā saules stariņi nebēdņi.
Bērnība mūsu jautri šeit paiet
Draudzīgā saimē - saulītes zīmē.

Madonas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte"