Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/socialie-pakalpojumi?fu=read&id=9926

Par kārtību, kādā piešķir Madonas novada pašvaldības finansētos sociālos pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem

2020.09.16 09:12