Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/jaunumi?fu=read&id=9896

Aicina uz mācībām

2020.09.02 13:20

Ar mērķi veicināt jaunatnes darbinieku, jaunatnes lietu speciālistu un izglītības iestāžu darbinieku veiksmīgāku sadarbību un attīstīt to kompetences darbam ar jauniešiem viņu mācību motivācijas paaugstināšanā, plānotas mācības “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem".

Uz mācībām aicināti arī dalībnieki no Madonas novada – jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti un izglītības darbinieki. Dalībnieki mācībām tiek aicināti pieteikties veidojot vienas pilsētas/ pagasta/ pašvaldības/ novada mācību pāri, lai kopīgi veicinātu izpratni par darbu ar PMP riska jauniešiem, uzlabotu savas kompetences un izstrādātu turpmāko rīcības plānu.

Tuvākās mācības:

- 21.-22. septembrī Gulbenē. Pieteikšanās:

http://bit.ly/PumpursJD6_21_22_09

- 23. un 24. septembrī Cēsīs. Pieteikšanās:

http://bit.ly/PumpursJD8_23_24_09

Mācības ietvers gan izpratnes veidošanu par darbu ar PMP riska jauniešiem, gan nepieciešamās domāšanas un attieksmju nostiprināšanos darbā ar PMP grupas jauniešiem, gan padziļinātu zināšanu un ikdienā pielietojamu prasmju apgūšanu, gan arī savstarpējo sadarbības modeļu izstrādi starp jauniešu centriem un izglītības iestādēm. Mācību programma veidota kā neformālās izglītības process, apskatot vairākas psiholoģijas teorijas, nodrošinot iespēju analizēt pieredzes un iekļaus sekojošas tēmas:

● Realitātes apzināšanās;

● Kā atpazīt PMP riska jaunieti?;

● Ko darīt, ja esi atpazinis PMP riska jaunieti?;

● Starpinstitucionālā sadarbība;

● Tālākie soļi.

Mācību moto: “5P: Pamani – Pieej – Parunā – Palīdzi – Paslavē”, kura mērķis ir palīdzēt dalībniekiem vienkāršā veidā atcerēties svarīgākos principus un izprast, ko katrs no šiem elementiem nozīmē, un kāpēc tam ir svarīgi pievērst uzmanību.

Noslēgumā visi dalībnieki saņems Apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi. Mācības ir bezmaksas, dalībniekiem tiks nodrošināti mācību materiāli, bet pašiem jāorganizē nokļūšana un/ no mācību vietu, kā arī jāsedz savi ēdināšanas izdevumi.

Papildus jautājumiem aicinām sazināties ar mācību koordinatori Gintu Salmiņu, T., 29256888, e-pasts: ginta.salmina@gmail.com

Mācības organizē biedrība “Izglītojošo spēļu un metožu ascoiācija”profesionālās kompetences pilnveides programmas “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem” ietvaros un programma ir izstrādāta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektā. Projekta Nr. 8.3.40/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

 
Informāciju ievietoja
‌Indra Veipa