Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/att_aktualitates?fu=read&id=9869

Madonas novada Attīstības programmas 2013.- 2020.gadam investīciju plāna (2018.-2020.gadam) aktualizācija

2020.08.25 10:44

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.

2020.gada 19.maijā ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 172 " Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.- 2020.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizāciju" (protokols Nr.10, 8.p.) ir izstrādāta Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam rīcību un investīciju plāna 2020. gada aktualizētā  redakcija.Lēmums
Investīciju plāns
Integrētais Investīciju plāns