Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/att_aktualitates?fu=read&id=9861

Par Madonas novada attīstības programmas 2013. - 2020. gadam Uzraudzības ziņojuma 2014.un 2015.g. apstiprināšanu

2020.08.25 10:39

2016.gada 30 jūnijā ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 346 "Par Madonas novada Attīstības programmas 2013. – 2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”


Ir apstiprināts Uzraudzības ziņojums par 2014.g. un 2015.g.

 Uzraudzības ziņojuma apstiprināšana 
 Madonas novada attīstības programmas īstenošanas rīcības plāns (2015.-2020.) 
 Uzraudzības ziņojums