Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/projekts-ricu-racu-akademija?fu=read&id=9472

Projekta aktivitāšu plāns 2020. gada martam

2020.03.23 12:10

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” JAUNATNES INICIATĪVAS PROJEKTU AKTIVITĀŠU PLĀNS 2020. gada martam.

 

Projekta nosaukums:

“Riču Raču Akadēmija”

Projekta īstenotājs:

Biedrība “Stūrakmens”

Laiks (datums, plkst.)

Aktivitātes nosaukums

Vieta (nosaukums, adrese)

06.03.2020. plkst. 16.00 – 21.00

Aktivitāte Nr. 2 Riču Raču Akadēmija. Darbība – “Rūpes par sevi”- Vizuālais iespaids, sava tēla veidošana. Pirmais iespaids par cilvēku. Dāvināšanas prieks. Iespēja iepriecināt kādu katru dienu. Ērikas dzimšanas diena. Plānojam nodarbības aprīlī. Plānojam II kārtas Jaunatnes iniciatīvu projektu. Gatavojam rasolu un keksiņus Ieva Repše, Vivita Vecozola.

 Mācītājmuiža, Praulienas pagasts, Madonas novads

10.03.2020. plkst. 17.00 – 19.00

Aktivitāte Nr. 2 Riču Raču Akadēmija. Mērķtiecība – “Stratēģiskā plānošana”- Mērķis izvirzīts, ko darīt tālāk? Kristīne Aizpurve, Vivita Vecozola.

 Mācītājmuiža, Praulienas pagasts, Madonas novads

17.03.2020. plkst. 16.00 – 18.00

Aktivitāte Nr. 2 Riču Raču Akadēmija. Prasmes: “Retorika” – Kā pārvarēt bailes izteikt savu viedokli? Dace Caune. Vivita Vecozola.

 Mācītājmuiža, Praulienas pagasts, Madonas novads

26.03.2020. plkst. 16.00 – 21.00

Aktivitāte Nr. 2 Riču Raču Akadēmija. Vērtības – “Veselība” –Kādas veselības pastāv? Mentālā veselība. Dvēsele. Ko par mani domā citi. Ko par sevi domāju es. Ko par mani domā Dievs. Rolands Pētersons. Gatavojam kartupeļu sacepumu un biezpiena bumbiņas. Vivita Vecozola.

 Mācītājmuiža, Praulienas pagasts, Madonas novads