Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=9461

Aptaujas” Bijušās Mētrienas pamatskolas ēkas turpmākā funkcionalitāte” apkopojums

2020.02.26 15:40

Madonas novada pašvaldības 2019. gada 28. marta domes sēdē tika pieņemts lēmums par Mētrienas pamatskolas slēgšanu 2019. gada 31. jūlijā, ēkas būvprojekts atrodas izstrādes stadijā, taču telpu funkcijas vēl nav skaidri nodefinētas.

Tamdēļ laika posmā no š.g. 5. līdz 14. februārim Madonas novada pašvaldība veica nelielu aptauju, aicinot Madonas novada iedzīvotājus, īpaši no Mētrienas pagasta, izteikt viedokļus, idejas  un priekšlikumus par bijušās Mētrienas pamatskolas ēkas turpmāko likteni.

Aptauja bija anonīma.

Paldies par atsaucību, saņēmām 67 elektroniski un laikrakstā “Stars” aizpildītas anketas.


Kopumā iedzīvotāju vērtējumā Mētrienas pagasta pārvaldei jāatrodas līdzšinējās telpās Mētru ielā 1, Mētrienā, nevis jāpārceļ uz bijušajām Mētrienas pamatskolas telpām. Šādu apgalvojumu izteikuši ap 69 % respondentu.

Uz jautājumiem, kādām funkcijām bijušās Mētrienas pamatskolas telpas būtu vispiemērotākās un racionāli izmantojamas turpmāk, vairums respondentu atbalstītu telpu iznomāšanu kādam komersantam, piemēram, sporta zāles uzturēšanai, tāpat vairākās atbildēs atzīmēta ideja par Mētrienas pagasta muzeja iekārtošanu vai J.Norviļa Madonas mūzikas skolas filiāles izveidi bijušās pamatskolas telpās.

Iedzīvotājiem rūp, lai arī šajā pagastā tiktu maksimāli saglabātas esošās un veidotas jaunas darba vietas, lai šeit vēlētos atgriezties un dzīvot jaunās ģimenes.


Starp idejām, kā vēl varētu pamatskolas telpas praktiski piepildīt, vairākkārt tika minēta nepieciešamība nodrošināt pagasta iedzīvotajiem dažādus sociālos pakalpojumus - sociālās istabas senioriem, pansionātu, sociālo māju, daudzfunkcionālu sabiedrisko vietu dažāda vecuma cilvēkiem, fizioterapijas kabinetu, aptieku, ķīmisko tīrītavu, dušas, sabiedriskās tualetes. Tāpat atsevišķās anketās tika izteikts viedoklis telpas izmantot uzņēmējdarbības atbalstam, piemēram, nelieliem ražojošiem uzņēmējiem. Vērā ņemamas izteiktās domas arī par amatnieku un radošo hobiju centra izveidi pamatskolas telpās vai naktsmītņu ierīkošanu sportistiem un nometņu dalībniekiem, vienlaikus nodrošinot gan ēdināšanas pakalpojumu, gan sporta zāles pieejamību.

Starp funkcijām, kas Mētrienā nav, bet būtu ļoti nepieciešamas, iedzīvotāju minējuši gan aptiekas, zobārsta, ģimenes ārsta, fizioterapijas kabineta un vairāku sociālo pakalpojumu nepieciešamību, tostarp, dušas, pirts un saunas pieejamību, aktīvās atpūtas piekritēji minējuši sporta zāles un trenažieru zāles trūkumu, dāmas labprāt vēlētos Mētrienā skaistumkopšanas salonu un frizētavu.

Tāpat iedzīvotājiem pietrūkst dažādu sabiedrisko pakalpojumu, tādu kā sabiedriskā ēdināšana, sabiedriskās tualetes, šuvēja pakalpojumi, kinoteātris, tūrisma informācijas centrs, jauniešu centrs vai vieta, kura būt piemērota gan bērnu, gan jauniešu, gan arī senioru apmeklējumiem un brīvā laika saturīgai pavadīšanai.

Vēl anketās minēta vēlme pēc benzīntanka pagastā.


Līdzās jau iepriekšminētajiem priekšlikumiem Mētrienas pagasta attīstībai, saņemti arī skarbāki ieteikumi Madonas novada pašvaldībai, vēršot uzmanību, ka daudz nopietnāk būtu jādomā pie dzīvojamā fonda saglabāšanas. Mētrienā ir daudz neapdzīvotu dzīvokļu, taču pagastā trūkst darba vietu un neattīstās uzņēmējdarbība. Iedzīvotāji aicina nekoncentrēt visus pakalpojumus tikai novada centrā, pamatojot, ka arī pagastos ir daudz strādāt un dzīvot griboši cilvēki.

Aizvien liela daļa iedzīvotāju skumst, ka pagastā vairs nav skolas, vairums priecātos, ja skolā būtu saglabātas vismaz sākumskolas klases, dodot iespēju vismazākajiem bērniem mācīties tuvāk mājām.

Atbildes anketās apliecina arī to, ka nepieciešams būtu sakārtot infrastruktūru – uzklāt jaunu asfalta segumu centrālajai ielai un izveidot apgaismojumu trotuāriem.

Nenoliedzami sabiedrības fiziskās un garīgās veselības uzturēšanā svarīgi būtu pagasta iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvas aktīvās atpūtas iespējas. Starp tādām nosauktas gan estrādes sakopšana drošai pasākumu norisei, gan biežāka kultūras pasākumu rīkošana un aktīvāka pašdarbības kolektīvu darbošanās, gan nometņu organizēšana bērniem, gan aktīvās atpūtas parka izveide, ietverot disku golfa grozu un velo nomas ierīkošanu, kā arī neierobežotu bērnu rotaļu laukuma pieejamību.


Noslēgumā jāmin, ka aptaujas rezultāti atklāj vien daļu iedzīvotāju viedokļu un kā atzīst vairāki respondenti – lietderīgas un nepieciešamas būtu arī regulāras iedzīvotāju sapulces, lietišķas tikšanās un komunicēšana ar pagasta iedzīvotājiem, informējot par problemātiku, aktualitātēm un plānotajām iecerēm, kā arī klātienē uzklausot iedzīvotājus.


Informāciju apkopoja: Ilze Riekstiņa

Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas

vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste