Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/projekts-mes-esam-stipri!?fu=read&id=9369

Projekta aktivitāšu plāns 2020. gada februārim

2020.02.24 17:22

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” JAUNATNES INICIATĪVAS PROJEKTU AKTIVITĀŠU PLĀNS 2020. gada februārim.

 

Projekta nosaukums:

“MĒS ESAM STIPRI!”

Projekta īstenotājs:

Biedrība OK Arona

Laiks (datums, plkst.)

Aktivitātes nosaukums

Vieta (nosaukums, adrese)

04.02.2020. plkst. 14.00 – 16.00

Aktivitāte Nr.2 Nodarbības “Prieks kustībā”. Nodarbības āra apstākļos – Kā izdarīt pareizās izvēles. Kā šķērsot ūdensplūsmas. Grupa Vestienā.

Vestienas pamatskolas telpās, Vestienas muiža, Vestienas pagasts, Madonas novads.

07.02.2020. plkst. 14.00 – 16.00

Aktivitāte Nr.2 Nodarbības “Prieks kustībā”. Nodarbības āra apstākļos – Kā izdarīt pareizās izvēles. Kā šķērsot ūdensplūsmas. Grupa Ļaudonā.

A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas telpās, Skolas iela 2, Ļaudonas pagasts, Madonas novads

14.02.2020. plkst. 14.00 – 16.00

Aktivitāte Nr.2 Nodarbības “Prieks kustībā”. Mācāmies pateikt “Nē” (pārrunas par bīstamām situācijām). Grupa Ļaudonā.

A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas telpās, Skolas iela 2, Ļaudonas pagasts, Madonas novads

18.02.2020. plkst. 14.00 – 16.00

Aktivitāte Nr.2 Nodarbības “Prieks kustībā”. Mācāmies pateikt “Nē” (pārrunas par bīstamām situācijām). Grupa Vestienā.

Vestienas pamatskolas telpās, Vestienas muiža, Vestienas pagasts, Madonas novads.