Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/projekts-mes-esam-stipri!?fu=read&id=9367

Projekta aktivitāšu plāns 2019. gada decembrim

2020.02.24 17:19

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” JAUNATNES INICIATĪVAS PROJEKTU AKTIVITĀŠU PLĀNS 2019. gada decembrim.

 

Projekta nosaukums:

“MĒS ESAM STIPRI!”

Projekta īstenotājs:

Biedrība OK Arona

Laiks (datums, plkst.)

Aktivitātes nosaukums

Vieta (nosaukums, adrese)

17.12.2019. plkst.14.00 -16.00

Aktivitāte Nr.2 Nodarbības “Prieks kustībā”. Iepazīšanās ar projekta mērķiem, uzdevumiem, norises kārtību, dalībniekiem. Divas dalībnieku grupas.

Vestienas pamatskolas telpās, Vestienas muiža, Vestienas pagasts, Madonas novads.

A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas telpās, Skolas iela 2, Ļaudonas pagasts, Madonas novads