Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/projekts-mes-tev-ticam!?fu=read&id=9365

Projekta aktivitāšu plāns 2020. gada janvārim

2020.02.24 17:13

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” JAUNATNES INICIATĪVAS PROJEKTU AKTIVITĀŠU PLĀNS 2020. gada janvārim.

 

Projekta nosaukums:

“Mēs Tev ticam!”

Projekta īstenotājs:

Biedrība “Pauze AD”

Laiks (datums, plkst.)

Aktivitātes nosaukums

Vieta (nosaukums, adrese)

23.01.2020. plkst. 15.00 – 17.00

Aktivitāte Nr. 4 Tikšanās ar personības attīstības treneri Ivetu Gargurni.

Skolas iela 10, Ošupes pagasts, Madonas novads

24.01.2020. plkst. 15.00 – 17.00

Aktivitāte Nr. 4 Tikšanās ar personības attīstības treneri Ivetu Gargurni.

Skolas iela 10, Ošupes pagasts, Madonas novads