Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/sporta-aktualitates?fu=read&id=9311

Aronas pagasta atklātais zolītes turnīrs

2020.02.03 10:58

I Mērķis un uzdevumi

·         Popularizēt zolītes spēli Aronas pagastā un Madonas novadā;

·         Noskaidrot turnīra labākos spēlētājus un to vietu sadalījumu;

·         Saturīgi pavadīt savu brīvo laiku.

II Vieta un laiks

Aronas pagasta atklātais zolītes turnīrs notiks 2020. gada 8. februārī no plkst. 9 30 Aronas pagasta sporta zālē – 2. stāva zālē.

Pieteikšanās sacensību dienā līdz plkst. 9 50

Sacensību sākums plkst. 10 00

III Pasākuma vadība

Zolītes turnīru rīko Aronas pagasta pārvalde, galvenais tiesnesis Vents Ikaunieks (26325924).

IV Pasākuma dalībnieki

Tiek aicināti piedalīties visi zolītes spēles priekā ieinteresētie, neatkarīgi no dzīvesvietas, darba vai mācību vietas.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību;

V Sacensību noteikumi

Zolītes turnīrs notiek pēc Latvijas Zolītes federācijas apstiprinātiem noteikumiem un vispārpieņemtiem ētikas nosacījumiem.

Turnīrā paredzētas 6 kārtas, kur katrā izspēlē 24 partijas vai arī ievēro laika limitu – 50 min.

Visus strīdu gadījumus izvērtē un lēmumu pieņem galvenais tiesnesis.

Katras kārtas uzvarētājs pie galdiņa saņem 6 punktus, otrās vietas pie galdiņa saņem 4 punktus, trešās vietas pie galdiņa saņem 2 punktus, bet ceturtās vietas pie galdiņa saņem 0 punktus.

Pēc galvenā tiesneša signāla līdz kārtas noslēgumam paliek 3 min., dalībnieki izspēlē iesākto partiju, bet jauns kāršu dalījums netiek veikts.

Ja galvenais tiesnesis izdarījis dalībniekam divus brīdinājumus ( par sarunām partiju laikā, komentāriem, laika vilcināšanu, citu spēlētāju traucēšanu, neētisku uzvedību u.c. ), tad, pēc trešā brīdinājuma, to diskvalificē.

Izdarot kļūdu dalīšanā, dalītājam jāpārdala. Izdarot kļūdu spēles laikā (nav ievērota izspēles kārtība, netiek uzlikta prasītā kārts u.c. ) vainīgais zaudē partiju un ieliek arī personīgo „puli” (ja „pules” jau ir). Netiek izspēlētas „mazās ” un „tumšās ” zoles.

Spēles laikā „lielais” var atzīt sevi par uzvarētu pirms laika, bet tad tiek ņemti vērā attiecīgajā brīdī iegūtie „stiķi” un punkti.

Par spēles sākuma kavēšanu virs 3 min. pēc tiesneša signāla vai spēles laikā aiziešanu no galda ilgāk par 3 min. – vainīgais saņem sodu - personīgo „puli”.

Kārtis dala pa divām vai pa četrām, bet kārtas laikā dalīšanas veidu nevar mainīt.

 

VIII Apbalvošana

Apbalvošana notiek sacensību dienā pēc rezultātu apkopošanas. Uzvarētājus kopumā nosaka pēc lielo punktu skaita, ja tie vienādi, skaita mazos punktus partijās.

Katrā grupā 1.-3. godalgoto vietu spēlētāji tiks apbalvoti ar medaļām, kā arī ar pārsteiguma balvām. 1. vieta saņem kausu. Dalībnieks, kurš ir ieguvis vislielāko uzvarēto zolīšu skaitu, tiek pie speciāla kausa un pārsteiguma balvas.

IX Citi noteikumi

Sacensību laikā iespējams, ka tiks fotografēts un arī filmēts.

Piedaloties sacensībās jūs piekrītat tam, ka var tikt uzņemtas jūsu bildes. Visus šos materiālus pasākuma organizators vai organizatora sadarbības partneri var izmantot drukātā vai elektroniskā veidā publicēšanai medijos, sociālajos tīklos un interneta mājas lapās, pasākuma publicitātei un atpazīstamības veicināšanai.