Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/sporta-aktualitates?fu=read&id=9030

20.septembrī - Olimpiskā diena Madonas novadā

2019.10.11 09:27

Š. g. 20. septembrī “Olimpiskā diena 2019” tika rīkota, godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu, atbalstot un popularizējot Olimpiskās kustības pamatvērtības un principus.

Uz Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) aicinājumu Madonas novadā atsaucās 11 skolas un 6 pirmsskolas izglītības iestādes, piedalījās 2339 dalībnieki. Olimpiskās dienas aktivitātes tika organizētas mācību procesa ietvaros, un tās norisinājās Madonā, Barkavā, Bērzaunē, Lazdonā, Ļaudonā, Vestienā, Liezērē, Kalsnavā, Kusā un Praulienā.

Organizējot un vadot, vingrojot un piedaloties dažādās fiziskajās aktivitātēs, konkursos, visi pasākuma dalībnieki (gan audzēkņi, gan skolotāji, gan vecāki, gan atbalstītāji) mācījās noticēt un uzdrošināties, neatkāpties un sasniegt izvirzītos mērķus, darot pieņemt un pārvarēt izaicinājumus, gūt pieredzi un priecāties par saviem un citu panākumiem.

 3. oktobrī notika konkursu uzvarētāju un iesaistīto sporta skolotāju godināšana. Zīmēšanas konkursā "Latvijas Olimpiskās komandas talismans" sākumskolā (1.-6. kl. grupā) godalgotās vietas ieguva: 1. v. - Ance Caune (sk. Ilze Kaļinova, Madonas pilsētas vidusskola), 2. v. - Melānija Morare (sk. Rigonda Pinka, Bērzaunes pamatsk.), 3. v. - Niks Stepanovs (sk. Ilze Kaļinova, Madonas pilsētas vidusskola).

Par konkursa laureātēm pirmsskolas izglītības iestāžu grupā kļuva: Evita Nikonova (Madonas PII "Saulīte", "Kamenītes") un Kerija Kārkliņa (Praulienas PII "Pasaciņa"). Eseju konkursā "Iedvesmas vēstule Latvijas olimpiskajai komandai" par labāko atzīta Dāvja Mareka Kaptura (A. Eglīša Ļaudonas vsk.) eseja, 2. vietu ieguva Krišjānis Rudzāts (Barkavas pamatskola).

Madonas pilsētas Olimpiskās dienas klašu konkursā "Misija ir izpildīta!" 1. vietu ieguva 2.a klase, 3.d klase, 6.c klase, 11.a klase (Madonas pilsētas vidusskola), 8.a klase, Madonas Valsts ģimnāzija (MVĢ). 2. vietā - 2.b, 3.c, 3.b, 6.a, 9.c klase (Madonas pilsētas vidusskola), kā arī Madonas Valsts ģimnāzijas 12.b klase; 3. vietā - 2.c, 6.b, 11.b klase (Madonas pilsētas vidusskola) un MVĢ 9.a klase. Veicinošās balvas saņēma: 4.b klase, 5.d klase, MVĢ 7.b klase, 8.a klase, Madonas pilsētas vidusskolas 10.a klase, 10.b klase, Madonas Valsts ģimnāzijas 10.b un 11.b klase.

Konkursu laureāti, godalgoto vietu ieguvēji saņēma diplomus, balvas, organizatoru sarūpētās veicinošās balviņas. Ar pateicības rakstu un sporta inventāru nodarbībām āra apstākļos tika suminātas novada aktīvākās skolas un sporta skolotāji: Aira Bērziņa (Bērzaunes pamatskola), Irita Strode (Barkavas pamatskola), Gunvars Broks, Egils Eduards Ziņģītis, Dainis Vuškāns (Madonas pilsētas vidusskola), Lana Līcīte un Jānis Švika (Madonas Valsts ģimnāzija), Kristīne Mutore (Lazdonas pamatskola), Liezēres pamatskolas pārstāvji, Anita Kidala (A. Eglīša Ļaudonas vidusskola), Andris Kupčs (Kalsnavas pamatskola), Agnis Beķeris(Kusas pamatskola), Juris Švarcs (Vestienas pamatskola).


Šo pasākumu atbalstīja LOK un ģenerālsponsori, Madonas novada pašvaldība, Madonas novada pašvaldības izglītības nodaļa, Madonas pilsētas un pagastu iestādes, uzņēmēji, biedrības. Paldies par padomu, līdzdarbošanos un aktīvu iesaistīšanos: Kitijai Auziņai, Gunāram Ikauniekam, Rudītei Zauskai, Ligitai Irbei, Jekaterinai Ļitvinai, Raimondam Kazušam un Agrim Henkem, Guntim Ķeverim un Mārim Gailumam, Daigai Elgai Ābolai, Agrim Sāram, Kristīnei Šulcei un Rūtai Trušelei, Katrīnai Stafeckai un Artūram Portnovam, Sarmītei Lazdiņai, kā arī VP Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšniekam Andrim Turkinam un darbiniekiem, Arnim Šmugajam un VUGD Madonas daļas darbiniekiem, kopienas centra "Baltā ūdensroze" vadītājai Rudītei Kumsārei un Kristīnai Gribonikai, Madonas pašvaldības policijas darbiniekiem un skolu skolēnu pašpārvaldēm. Svarīgi atzīmēt, ka līdzās skolēniem Olimpiskās dienas aktivitātēs piedalījās klašu audzinātājas, skolotāji, skolu administrācija un vecāki. Paldies par sportisko garu, izturību un sniegto atbalstu! Lai šā gada Olimpiskās dienas moto kļūst par katra cilvēka dzīves devīzi - „Tu vari, un Tu dari!". 

‌Autore: ELITA GUSAROVA, sporta skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Madonas pašvaldības Olimpiskās dienas koordinatore