Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/jaunumi?fu=read&id=8590

Kalsnavā norisinājies pasākums „Mūsos ir spēks”.

2019.05.21 12:01

17.maijā, Kalsnavas bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā “UP’s” notika Madonas novada jauniešu sadraudzības pasākums „Mūsos ir spēks”. Tajā piedalījās 33 jaunieši no Ļaudonas, Bērzaunes, Degumniekiem un protams Kalsnavas jauniešu centra.

Pasākuma mērķis bija veidot un stiprināt Madonas novada jauniešu sadarbību, iegūt jaunus kontaktus.

Pasākuma laikā dalībnieki jauktās grupās iesaistījās grupu darbos, kuros attīstīja dažādas prasmes- filmējot reklāmu, plānojot aktivitātes, zīmējot “superjaunieti”, taisot kaķu māju un pildot citus uzdevumus. Tālāk mēs devāmies pastaigā kurā kopā ar Maiju Māliņu uzzinājām ko vairāk par Kalsnavas vēsturi un Juri Alunānu. Dienu noslēdzām Jura Alunāna parkā ar kopīgu pikniku un dalībnieku sagatavotām spēlēm.

Man pirmo reizi organizējot šādu pasākumu, liekas, ka tas bija izdevies, par to liecināja labās pasākuma dalībnieku atsauksmes, kas iedrošināja šo tradīciju turpināt.

Pasākuma norišu organizēšanā gāja  “raibi” ,bet beigās bija gandarījums par paveikto. Liels paldies brīvprātīgajiem Dagnijai, Laurai, Brendonam un manai partnerei Viktorijai, kā arī Gatim Teilim par atbalstu pasākuma tapšanā un norisē.

Novēlu katram izveidot kaut ko ,ar ko var lepoties!

Pasākuma organizatore Samija Ģēģere

 

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai»‌informāciju ievietoja 
‌Indra Veipa