Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=8526

Skriešana Ošupes pagastā veselības projekta ietvaros

2019.04.30 16:50

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros tiek turpināts skriešanas nodarbību cikls Madonas novada pagastos. Kopā ar treneri Antu Irbi skriešanas pamatus apgūs arī Ošupes pagasta ļaudis.

Skriešanas kultūra Latvijā turpina attīstīties, un šķiet, ka pa kādam skrējējam var sastapt visur jebkurā dienas laikā no rīta līdz vakaram – kāds nu katram dienas režīms. Skriešana ir viens no demokrātiskākajiem sporta veidiem, pieejams teju katram un neprasa īpašus finanšu ieguldījumus. Taču, lai nenodarītu pāri savai veselībai un izbaudītu kustību prieku, svarīgi zināt, kā pareizāk sākt skriešanas treniņus un kādus apavus izvēlēties, jo tie ir svarīgākais skriešanas ekipējuma elements. Izprast skriešanas nianses palīdz speciālists.

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” tiek īstenots “darbības programmas “izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. Specifiskā atbalsta mērķa “uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. Pasākuma “kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. Pasākuma “pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekts tiks īstenots no 2017. – 2019.gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.Informāciju sagatavoja: Indra Veipa, projekta sabiedrisko attiecību koordinatore
Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa