Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/jaunumi?fu=read&id=8333

BJA “RĪTS” uzsāk īstenot jauniešu iniciatīvu projektu “Varu un daru!”

2019.03.01 13:28

Vēlamies informēt, ka ar februāri esam uzsākuši īstenot jaunatnes iniciatīvu projektu "Varu un daru!" (Projekta numurs: 8.3.4.0/16/I/001), kā aktivitātes plānotas līdz maijam.

Vēlamies informēt, ka ar februāri esam uzsākuši īstenot jaunatnes iniciatīvu projektu "Varu un daru!" (Projekta numurs: 8.3.4.0/16/I/001), kā aktivitātes plānotas līdz maijam.

Projekta mērķis ir iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešus aktivitātēs ārpus formālās izglītības sadarbība ar jauniešiem - līderiem, palielinot jauniešu motivāciju turpināt iegūt izglītību un veicināt aktīvu līdzdalību, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta aktivitātes ir izvēlētas tā, lai projekta dalībniekiem būtu iespēja izglītības iestādē gūtās teorētiskās zināšanas izmantot praksē (spēt saskatīt sasaisti starp teoriju un praksi, izprast un novērtēt formālās izglītības nozīmi ikdienas dzīvē).

Projekta ietvaros jauniešiem būs iespēja piedalīties dažādās praktiskās nodarbībās, kurās pilnveidos un apgūs dažādas prasmes. Jauniešu uzmanība tiks vēsta uz komunikācijas prasmes attīstīšanu, pašizaugsmi, mērķu plānošanu, savstarpējo sadarbību.

Projekta vadītāja

Iluta Kārkliņa


Informāciju ievietoja
‌indra veipa