Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/socialie-pakalpojumi?fu=read&id=6772

MĀRCIENAS PANSIONĀTS

2017.08.30 08:48

Mārcienas pansionāts ir Madonas novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes iestāde, kas izveidota ar mērķi sniegt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Atrodās tikai 16 km no Madonas. Mārcienas pansionāts klientiem durvis vēris 2016.gada 1.novembrī. Saulaina, gaiša trīs stāvu ēka, kurā ir ierīkots moderns lifts. Ārējā un iekšējā vide pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Skaista, sakopta vide, draudzīga un mīļa attieksme. Pansionāts spēj apkalpot 61 klientu – gan čaklus un darbīgus kungus un dāmas, gan  arī cilvēkus, kuriem slimība vai vecuma nespēks vairs neļauj būt tik aktīviem, cik gribētos. Pansionāta iemītniekiem ir iespēja dzīvot gan vienvietīgās gan divvietīgās istabiņās.   

Katrā istabā ir ierīkots atsevišķs sanmezgls un katrā stāvā ir plaša vannas un dušas telpa. Pirmajā stāvā ir plaša ēdamzāle, kurā arī rīkojam viesības un kultūras pasākumus. Otrajā un trešajā stāvā ir atpūtas/nodarbību telpas ar aprīkotām virtuvēm klientu un apmeklētāju vajadzībām. Trešajā stāvā ir iekārtota kapela svētbrīžiem un lūgšanām. Ierīkots plašs pastaigas laukums ar soliņiem un divām lapenēm. Nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 


Mārcienas pansionāta darbības mērķis un uzdevumi:

 1. nodrošināt Klientu sociālo aprūpi un radīt viņiem labvēlīgus dzīves apstākļus;
 2. nodrošināt uzņemtos Klientus ar dzīvojamo platību, kas iekārtota ar sadzīvei nepieciešamām iekārtām un inventāru;
 3. apgādāt Klientu ar iztrūkstošo apģērbu, gadalaikam atbilstošiem apaviem, higiēnas līdzekļiem un citu inventāru;
 4. organizēt racionālu ēdināšanu, ņemot vērā Klientu vecumu un veselības stāvokli, bet ne retāk kā 4 (četras) reizes dienā;
 5. nodrošināt Klientu reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanās plāna izpildi;
 6. nodrošināt iespēju Klientiem tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem saskaņā ar Mārcienas pansionāta vadītājas apstiprinātajiem apmeklētāju iekšejiem kārtības noteikumiem.
 7. iespēju robežās nodrošināt Klientiem, atbilstoši viņu vajadzībām, nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 8. organizēt Klientiem kultūras, atpūtas un reliģiskos pasākumus, atbilstoši konfesionālajai piederībai; 

Klientu uzņemšanas, uzturēšanas  kārtība Mārcienas pansionātā.

Gadījumos, kad cilvēks vecuma vai veselības dēļ nespēj sevi aprūpēt un piederīgie nevar sniegt savam tuviniekam mājas aprūpi, piedāvājam ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

 1. Sociālajā dienestā reģistrētās rindas kārtībā, saskaņojot ar Sociālo dienestu, pansionātā tiek uzņemtas pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurām nepieciešams pastāvīgs vai īslaicīgs sociālais pakalpojums institūcijā, ja šīm personām uzturēšanās Pansionātā nav kontrindicēta saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
 2. Saskaņojot ar Sociālo dienestu un pamatojoties uz ģimenes ārsta sniegtu atzinumu vai izrakstu no ārstniecības iestādes, īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai Pansionātā, pirmkārt tiek uzņemtas Madonas novadā deklarētas personas.
 3. Lēmumu par personas ievietošanu Pansionātā, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, pieņem Sociālais dienests.
 4. Pansionātā klienti tiek uzņemti uz pastāvīgu laiku vai īslaicīgu sociālo aprūpi.
 5. Persona, kura ievietota pansionātā, saglabā reģistrāciju iepriekšējā dzīvesvietā un Pansionāta adresi norāda kā papildu adresi, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ievietošanas brīža. Ja personai nav tiesiska pamata saglabāt reģistrāciju iepriekšējā dzīvesvietā un tā nav deklarējusi savu dzīvesvietu citur, par tās dzīvesvietu reģistrējams Pansionāts.
 6. Pansionātā personu uzņem, pamatojoties uz šādiem iesniegtiem dokumentiem:

Mēs piedāvājam un nodrošinām:

 1. dzīvesvietu;
 2. sociālo rehabilitāciju (sadzīves un pašaprūpes iemaņu apgūšanu);
 3. saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
 4. dzimumam un gadalaikam piemērotus apavus un apģērbu, mīksto inventāru un personīgās higiēnas priekšmetus;
 5. kvalificētu personālu;
 6. atbalstu klienta problēmu risināšanā;
 7. vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu ne retāk kā četras reizes dienā;
 8. diennakts aprūpi un uzraudzību;
 9. klienta funkcionālajam stāvoklim atbilstošas telpas un aprīkojumu;
 10. pirmo palīdzību un reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī ģimenes ārsta nozīmētā plāna izpildi.

Uzturmaksa mēnesī no 2019. gada 1. maija:

Klienta pensija (vai valsts sociālais pabalsts) 90% tiek ieskaitīti pakalpojuma sniedzējam par sniegto pakalpojumu. Starpību, kura nesedz no pensijas (vai valsts sociālā pabalsta) par sniegto pakalpojumu, apmaksā klienta apgādnieks vai pašvaldība.Kon
takti:
Meža iela 24, Mārciena, Madonas novads, LV-4852 
Reģ. Nr. 90010543928
Mob.29638253 - vadītāja
Mob. 25760142 (dežūrējošais darbinieks)  
Tālr. 64827015 
‌E-pasts: marcienaspansionats@madona.lv