Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/socialie-pakalpojumi?fu=read&id=6770

ZUPAS VIRTUVE

2017.08.29 16:11

Katru darba dienu Madonā, Parka ielā 6 ir iespēja paēst siltu zupu. Šis pakalpojums ir pieejams bez maksas.

Bezmaksas ēdienu „Zupas virtuvē” tiesības saņemt ir ģimenei (personai), kura nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības – uzturu, un kura dzīvesvietu deklarējusi Madonas novadā un faktiski dzīvo, vai arī persona ir bez noteiktas dzīvesvietas, bet kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Madonas novadā un kura atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

Lai iegūtu tiesības saņemt ēdienu „Zupas virtuvē” jāgriežas Sociālajā dienestā Parka ielā 4, 1.kabinetā un jāsaņem izziņa par maznodrošinātas/trūcīgas personas statusu.