Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-pasvaldiba?fu=read&id=6613

PAZIŅOJUMS UN AICINĀJUMS

2017.06.22 16:14

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 22.jūnija lēmumu Nr.308 " Par Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. – 2024.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (domes sēdes protokols Nr.15, 25.p.),

Madonas novada pašvaldība aicina piedalīties Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. – 2024.gadam izstrādes darba grupās:

Datums 2017.gadā

Pagasts un Pilsēta

Tikšanās vieta

Plkst.

26. jūnijs

Aronas

Multifunkcionālais centrs "1.stāvs"

(Skolas iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-4847)

13.00

 

Liezēres

Bērnudārza ēka

(Jaunatnes iela 3, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884)

16.00

27. jūnijs

Kalsnavas

Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs "UP's"

(Vesetas iela 4, Kalsnavas pagasts, Jaunkalsnava Madonas novads LV-4860)

13.00

 

Ļaudonas

BJIC 'ACS' telpās

(Aiviekstes iela 5, Ļaudonā, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4862)

16.00

28.jūnijs

Lazdonas

MF BJC "Kodols"

(Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4824)

13.00

 

Praulienas

Praulienas pamatskolā

(Pilsdārzi, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads LV-4825)

16.00

29.jūnijs

Sarkaņu

MF centrā “Logs”

(J.Ramaņa iela 4, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-4870)

13.00

 

Bērzaunes

biedrības "Bērnu un jauniešu apvienības "Rīts"" telpās

("Dambīši", Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV-4853)

16.00

30.jūnijs

Madonas pilsēta

Madonas novada MF Jaunatnes iniciatīvu centrs “KUBS”

(Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801)

13.00

 Kontaktpersona izstrādes grupām:

Izstrādes vadītāja Ilona Gleizde,

Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāja, Tel. 25615880

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 22.jūnija lēmumu Nr.308 " Par Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. – 2024.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (domes sēdes protokols Nr.15, 25.p.) ir uzsākta jaunatnes politikas attīstības plāna izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.

Mērķis ir izstrādāt Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plānu 2018. – 2024.gadam, kurā ir noteikti un definēti pašvaldības jaunatnes politikas vidēja termiņa (septiņi gadi) stratēģiskie uzstādījumi (mērķi), prioritātes un noteikts pasākumu kopums to īstenošanai, kā arī noteiktas īstermiņa (trīs gadi) prioritātes, kā arī rīcību virzieni (apakšmērķi), uzdevumi sasaistē ar investīciju plānu.

Plāna ietvaros paredzēts izstrādāt informatīvo materiālu ar detalizētu informāciju par ilgtermiņa un īstermiņa iespējām Madonas novadā šādās jomās: izglītība un apmācība (t.sk. neformālā izglītība, interešu izglītība), brīvprātīgais darbs, nodarbinātība, uzņēmējdarbība un uzņēmīgums, jaunrade un kultūras aktivitātes, jauniešu brīvā laika pavadīšana, sociālā iekļaušana,  drošība, veselības, labklājība un sports,  jaunatne un pasaule, jauniešu līdzdalība.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. – 2024.gadam izstrādei adresējami Madonas novada pašvaldībai Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu., reģistrācijas datus, adresi līdz 2017.gada 31.maijam.

Kontaktpersonas attīstības plāna izstrādei: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde, e-pasts: ilona.gleizde@madona.lv, tel. 25615880, un Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa, e-pasts: indra.karklina@madona.lv, tel. 29324572, adrese: Saieta laukums 1, 204.kabinets, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Informācija pieejama arī interneta vietnē www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.