Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=6449

Paziņojums par telpu Raiņa ielā 12, Madonā nomas tiesību ar nosacījumu izsoli

2017.04.26 10:59

Madonas novada pašvaldība nodod nomas tiesību ar nosacījumu izsolei nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 12, Madonā Madonas kultūras nama ēkā 2.stāvā 90,3 kv.m platībā.

Nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs raksturs – telpas tiek nodotas nomā Madonas pilsētas kultūras namā notiekošo pasākumu laikā, nomnieka pienākums nodrošināt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu. Nomas tiesību izsoles sākuma cena – EUR 2,85 par vienu stundu. Papildus tiek aprēķināts Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis ir noteikts EUR 1,00. Izsole notiks 2017.gada 3.maijā plkst. 10.00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā 1.stāva zālē. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2017.gada 3.maija plkst.9.00 Madonas novada pašvaldības administrācijā darba laikā. Ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un detalizētiem nosacījumiem var iepazīties www.madona.lv, pašvaldības administrācijā Klientu zālē un Madonas pilsētas kultūras namā. Nomas objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu – Madonas pilsētas kultūras nama direktori Ilzi Šulci, tālr.27871358.

 NOTEIKUMI